Lumo Energi

Solpaneler och mikroproduktion

Solenergi är en förnybar energikälla och ett klimatsmart alternativ för att producera el och värme. Ett litet solkraftverk minskar på mikroproducentens behov att köpa el och anläggningen fungerar också bra vid halvmulet och kallt väder. Solpaneler är pålitliga kraftverk och kräver minimalt med underhåll.

 

Men vad egentligen innebär mikroproduktion och vad finns det för krav som måste uppfyllas? Vad annat lönar det sig att tänka på innan man skaffar solpaneler och blir mikroproducent?

 

Priset på solpaneler har fallit rejält

Priset har sjunkit rejält på solpaneler under de senaste åren, men att skaffa solpaneler till ditt hustak kostar dig ändå många tusenlappar. Den största nyttan av dina solpaneler är att du blir mindre beroende av köpt el och medverkar därmed till att minska och hejda klimatförändringen. Solenergi är en fossilfri och ren energiform

Man kan alltid lagra solel i batterier, men batterierna är rätt dyra och inte nödvändigtvis så miljövänliga, vilket motarbetar det klimatmedvetna valet av att skaffa solceller. Det är smartare att låta överskottsproduktionen flöda ut i nätet för andra att använda.

 

Vad innebär mikroproduktion?

Mikroproduktion innebär att du har en mikroproduktionsanläggning, ett litet kraftverk

  • med ett säkringsabonnemang på högst 63 A
  • med en installerad produktion på högst 43,5 kWh
  • där inmatningen inte är större än uttaget under ett kalenderår (du köper mer el än du säljer)
  • som är registrerad på en privatperson
  • som är kopplad till elnätet

Du kan också vara mikroproducent och ha ett vind- eller vattenkraftverk. Mikroproduktion gäller med andra ord inte endast solenergi.

 

Fördelar med solpaneler

Den största fördelen med solpaneler kommer när du kan ersätta din egen energiförbrukning med egenproducerad el, istället för att hamna köpa el. Tidvis kommer det också stunder då din anläggning producerar mer än vad du hinner förbruka och då kan du sälja överskottsproduktionen. Men märk att den egenproducerade elens försäljningsvinst hjälper främst till att minska din egen elräkning.

 

Krav gällande mikroproduktion

För att få sälja din överskottsproduktion måste du ha ett avtal med det lokala elnätsbolaget och de utrustar ditt kraftverk med mätare och de ansvarar för överföringen och mätningen.

Utöver överföringsavtal, måste du ha ett avtal med ett elbolag som köper din överskottsproduktion. Det elbolag som köper din solel behöver inte vara det lokala elbolaget, utan kan vara vilket elhandelsbolag som helst – bara det är ett som alltså köper solel. Vi på Lumo Energi köper gärna din solel.

Kontakta oss

 

Välplanerat, hälften vunnet – tänk på följande innan du köper solpaneler

Bra planering är utgångspunkten för det mesta. Börja med att göra en behovsundersökning, d.v.s kartlägg hur mycket el som behövs och vid vilken tid på året och om dagen. Det är viktigt både i valet av produktionsläge (på vilken sida av hustaket solpanelerna monteras) och särskilt gällande dimensionering av anläggningen.

Läs gärna ordentligt in dig på hur solceller och solkraftverk fungerar innan du väljer försäljare och köper anläggningen. Fundera också på hur mycket du är beredd att göra själv och om det hellre lönar sig att köpa en färdig paketlösning.

Det kan vara värt att kontakta ditt lokala elnätsbolag redan innan du köper mikroproduktionsanläggningen eftersom:

  • Elnätsbolaget måste alltid meddelas om anläggningen innan den tas i drift.
  • Du måste teckna avtal om anslutning till elnätet elnätsbolaget.
  • Anläggningen måste uppfylla tekniska säkerhetskrav.
  • Anläggningen får inte orsaka störningar för andra användare av elnätet.
  • Anläggningen får endast anslutas av en kvalificerad elektriker.

Kontakta också gärna ett elhandelsbolag i god tid innan du startar produktionen, för du behöver en köpare för den el som du själv inte förbrukar. Du får koppla upp dig gratis till elnätet via det lokala nätbolaget, men när du köper el själv från ett elhandelsbolag betalar du alltid överföringsavgift till nätet – något som du inte får av solelen som du säljer.

 

Ersättning för överskottsel

När du väljer elbolag som köper din solel, lönar det sig att läsa deras mikroproduktionsvillkor, vad de är beredda att betala för din solel och vad de i sin tur kräver i retur av dig. Så gott som alla elbolag förväntar sig att du tecknar elavtal med dem för att de i sin tur ska köpa din överproducerade solel av dig. Hurdant elavtal du tecknar med elbolaget varierar från tidsbundet fast pris till fortlöpande rörligt pris. Det är också värt att notera uppsägningstid och hur själva faktureringen och gottskrivningen sker.

De flesta elbolag köper din solel enligt börspriset på elmarknaden Nord Pool och ofta används det timvis varierande spotpriset med avdrag för elbolagets egna utgifter, som balans- och överföringskostnader.

För att vi på Lumo Energi ska köpa din solel, erbjuder vi dig att teckna elavtalet Kvick Rörligt pris. Med det rörliga elpriset får du alltid det aktuella börspriset när det varierar enligt säsong. På lång sikt blir ofta ett rörligt pris fördelaktigast, eftersom topparna och dalarna jämnar ut varandra. Vårt påslag är minimalt – endast 8,75 öre/kWh och avtalet är fortlöpande med en månads uppsägningstid.

Läs mer om att sälja din solel

 

Skattereduktion för grön teknik

Privatpersoner får skattelättnad för materialkostnader och installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon redan vid köpet. Skattelättnaden för solceller uppgår till 15 %. Läs mer om skattereduktion vid inköp av grön teknik.

 

Du får också skattereduktion för din andel såld solel. Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under året. Underlaget för skattereduktionen får inte överstiga 30 000 kWh, vare sig per person eller per anslutningspunkt. Skattereduktionen uppgår till underlaget multiplicerat med 60 öre. Läs mer om de skatteregler som gäller för mikroproduktionSkatteverkets sidor.

 

Mer utförligt om mikroproduktion och solel

Energimyndighetens Solelportalen – vägledning om solceller finns det bra information kring solpaneler och bl.a. om ditt hus har rätt förutsättningar för installation, hur stor anläggning passar dig, vad det ungefär kan komma att kosta och om dina rättigheter och skyldigheter vid installationen av anläggningen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.