Lumo Energi

Om solceller

Produktionen av solenergi baseras på utnyttjandet av solens strålningsenergi. Solstrålning består av fotoner eller partiklar som bär solens strålningsenergi. När de träffar solceller överför fotonerna sin energi till elektronerna i cellmaterialet. Dessa elektroner, som i sin tur drivs av fotoner, skapar en elektrisk ström i solcellernas strömledare.

 

Hur fungerar en solcell?

Solpaneler består av solceller kopplade i serie. Solcellerna är inneslutna med hjälp av en panelram så att ett skyddsglas, som överför solstrålningen placeras framför cellen. Solpaneler finns i många storlekar och för många användningsområden.

Olika solcellsanläggningar kan producera önskad mängd spänning och ström. Spänningen på en solpanel är summan av spänningarna i solcellerna som är seriekopplade. Den totala strömmen som genereras parallellt är den totala strömmen för cellerna som är parallellkopplade.

Märk! Solpaneler producerar likström, som kräver en växelriktare för att man ska kunna låta elen flöda ut i elnätet.

 

Typer av solceller

Solceller är gjorda av kiselkristall, som omvandlar strålning från solen till elektrisk energi. Den elektriska kraften som produceras av panelen uttrycks vanligtvis i watt (W). Effekten av solpaneler av standardstorlek (ca 1 m x 1,65 m) varierar vanligtvis mellan 270 och 310 watt beroende på typ av panel. Det finns solpaneler med högre effekt, men de är också större i fysisk storlek. 

Solcellernas kraft minskar också något vid heta temperaturer. Den bästa effekten uppnås på våren när solen redan skiner högt men luften ännu inte är så varm som på sommaren. Monokristallina solceller tål het temperatur något bättre jämfört med polykristallina, och deras effekt minskar inte mycket även vid stark värme.

 

Polykristallina solceller

Multi- eller polykristallina solceller är ofta lite billigare än monokristallina. Polykristallina solpanelers celler är mer blå i färgen. De tillverkas genom hopsmältna kiselfragment, som gjuts i rektangulära celler. Den elektriska kraften som produceras av en polykristallin panel är något lägre jämfört med monokristallina solpaneler, men polykristallina solpaneler är ett utmärkt val för stora anläggningar på grund av dess billigare pris.

 

Monokristallina solceller

Monokristallina solpaneler klassas ofta som premiumvara, eftersom de har bättre effekt och anses mer stilrena eftersom de är svarta. Tillverkningsprocessen för monokristallina paneler skiljer sig något från den polykristallina. Panelens solceller tillverkas genom att skära från ett enda kiselgöt, vilket förbättrar solcellernas effektivitet och effekt jämfört med polykristallin. Med högre effektivitet är också effekten vid sämre ljusförhållanden högre. Monokristallina solpaneler klarar också bättre av höga temperaturer.

 

Växelriktare omvandlar likström till växelström

Solpaneler producerar likström (DC), medan el som flödar i det svenska elnätet är växelström (AC). Därför måste elen som produceras av solpanelerna först omvandlas till växelström för att kunna användas i nätanslutna system, vilket kräver en växelriktare.

Det är viktigt att växelriktaren är tillräckligt effektiv för att kunna göra all producerad el användbar. Växelriktarens effekt bestäms alltid utifrån solpanelernas totala nominella effekt. Under svenska förhållanden är växelriktarens effekt cirka 85 % av solpanelernas nominella effekt. Du borde kunna förvänta dig att växelriktaren kommer att hålla så länge som själva panelerna.

 

Lagra solcellernas producerade energi

Den producerade elektriska energin kan också lagras i batterier om man inte utnyttjar all producerad energi då när solen skiner. El lagrad på detta sätt kan användas senare när solpanelerna inte producerar el.

 

Fritidshus

Batterier används speciellt då när anläggningen inte är uppkopplad till nätet, t.ex. ute på stugan och fritidshuset. I det här fallet lagras den elektriska energi som tas emot från solen under dagen i batteriet, så att den kan användas för elbehov också på kvällen och på natten.

 

Hus och villa

Mängden el som behövs i småhus är många gånger högre än i stugor. Batterilösningar för hus är ofta så kallade smarta batterier, vars el kan användas när det behövs mest. Driften av smarta batterier kan justeras och styras, till exempel med en smartphone eller dator.

 

Solpaneler och mikroproduktion

De flesta mikroproduktionsanläggningar är anslutna till hemmets nuvarande elektriska transformatorstation, vilket gör att den el som genereras av anläggningen kan dirigeras direkt till hela hushållets elförbrukning. När förbrukningen är högre än elproduktionen, kommer resten av den el som behövs på vanligt sätt genom elnätet. Om det däremot finns mer produktion än elförbrukning skickas överskottselen automatiskt till elnätet.

Läs mer om mikroproduktion

Har du solceller och vill teckna elavtal?

Lumo Energi köper gärna din solel och erbjuder vi dig att teckna elavtalet Kvick Rörligt pris. Med det rörliga elpriset får du alltid det aktuella börspriset när det varierar enligt säsong. På lång sikt blir ofta ett rörligt pris fördelaktigast, eftersom topparna och dalarna jämnar ut varandra!

Kontakta oss för att sälja din solel

Kolla ditt elpris här

Är du mikroproducent och vill sälja din solel, ska du maila oss innan du tecknar elavtal

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.