Lumo Energi

Sälj din solel

Tack att du är med och förbättrar morgondagen med grönare el! För att få ut all nytta du kan av dina solceller, ska du se till att solkraften du producerar inte går till kråkorna! Om dina solpaneler producerar mer el än du behöver kan du sälja solel till oss.

 

Att sälja solel: pris och ersättning

När du ska sälja överskottsel till oss, köper vi din solel till ett pris baserat på Nord Pools spotpris i ditt elområde med avdrag för våra utgifter. Avdraget tas ut för att täcka våra inköpsutgifter och överförings- samt balanskostnader.
Priserna inkluderar moms. Vi redogör för elen du levererat till oss på en skild faktura, en s.k. självfaktura. Din ersättning återbetalas på din nästkommande elhandelsfaktura.

Kontakta oss

Kvick Rörligt elpris

För att vi ska köpa din solel, behöver du teckna elavtal med oss. Vi erbjuder dig som mikroproducent att teckna elavtalet Kvick Rörligt pris. Med ett rörligt pris får du alltid det aktuella börspriset när det varierar enligt säsong. På lång sikt blir ofta rörligt pris fördelaktigast, eftersom topparna och dalarna jämnar ut varandra.

Vårt påslag, inklusive elcertifikatet, är minimalt – endast 8,75 öre/kWh. Kvick Rörligt elpris avtalet är fortlöpande med en månads uppsägningstid.

Krav på din mikroproduktionsanläggning

För att du ska kunna sälja överskottsel till oss behöver följande krav uppfyllas:

 

1. Din anläggning måste vara ansluten till elnätet

En behörig elinstallatör installerar din mikroproduktionsanläggning och anmäler den till det lokala nätbolaget, som du måste ha ett elnätsavtal med – både ett utmatnings- och inmatningsabonnemang. Elnätsbolaget byter ut din elmätare till en elmätare, som kan mäta både förbrukad el och den el som matas ut i elnätet. Bytet är kostnadsfritt.

 

2. Du är mikroproducent enligt ellagen

  • Ditt säkringsabonnemang (dvs. huvudsäkring) får högst ha en effekt på 63 ampere
  • Din anläggningseffekt får högst vara 43,5 kW
  • Du är en nettokonsument av el och köper mer elektricitet än du säljer till elnätet

Läs våra avtalsvillkor gällande mikroproduktion.

Kontakta oss för att sälja solenergi

 

Att sälja el kan ge dig skattereduktion

Visst har du redan bekantat dig med skattereduktionen du har rätt till som mikroproducent? Om inte, kan du läsa mer om skattereglerna för privatpersoner med solcellsanläggningar på Skatteverkets sidor.

 

Om överföring av solel

Märk att det lokala elnätsföretaget ansvarar för överföringen och mätningen och att ansluta anläggningen till nätet. Du kan inte byta eller konkurrensutsätta elnätsföretag. Elhandelsbolagen som köper din överskottsproduktion däremot kan du byta fritt.

Du har inte ännu solpaneler, men vill veta mer?

Är du intresserad av solenergi och vill veta mer om vad solpaneler och mikroproduktion innebär? Vad finns det för krav som måste uppfyllas? Vad annat lönar det sig att tänka på innan man skaffar solpaneler och blir mikroproducent? 

Läs mer om solpaneler och mikroproduktion

 

Är du mer intresserad av att veta hur solceller och solpaneler fungerar? 

Läs mer om solceller

 

Vill du veta mer om solenergi som förnybar energikälla?

Läs mer om solenergi

 

Du kan också läsa mer på Energimarknadsbyråns sidor om att köpa solceller och att sälja solenergi.

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.