Lumo Energi

Solenergi

Värme och ljus från solen utgör solenergi. Solen är helt enkelt den ultimata källan till liv på jorden – och solenergi har blivit en mycket populär form av energi. Många hus, butiker, fabriker och kontorsbyggnader, skolor och högskolor använder solenergi för att uppfylla sitt behov av el.

 

Fakta om solenergi

Solen utgör en nästan oändlig energikälla, som beräknas existera i ännu ca 6,5 miljarder år. Solkraft är en förnybar, fossilfri och ren energiform och omvandlas till värme eller elektrisk energi med hjälp av solceller.

 

Solenergi fördelar och nackdelar

  • Jämfört med t.ex. vindkraftverk är solkraft tyst och bidrar inte med buller.
  • Underhållskostnaderna för solpaneler är låga
  • Solpanelernas livslängd är relativt lång, de håller i ca 20–30 år
  • Solel är lätt att utnyttja, men kräver solceller som byggs av råvaror med begränsad tillgång i världen
  •  

Hur fungerar solenergi?

Solceller och solpaneler fångar solens strålar och omvandlar dem till energi, som vi sedan kan använda. Solpaneler är gjorda av kiselkristall och den elektriska energin leds från solpanelerna till huset och ut till nätet för användning. 

Läs mer om solpaneler och mikroproduktion

 

Solenergi i Sveriges väderlek

Det mest optimala vädret när man ska producera solenergi är förstås klart och molnfritt väder. Trots det genererar solpaneler också solenergi och elektricitet i molnigt väder, men i mindre mängd. Sammantaget produceras dock solkraft lika effektivt som någon annanstans i Europa.

Solpaneler genererar också el på vintern, men under de mörkaste årstiderna är produktionen låg. Därför brukar man inte vanligtvis rengöra solpaneler från snö och solpaneler utformade för svenska förhållanden torde tåla snöbelastningen hela vintern. När solen börjar skina mer, smälter snön snabbt bort från solpanelen när de värms upp något, vilket gör att snön glider ner av sig själv från panelens hala yta.

I det svala och soliga vädret tidigt på våren är solpanelernas effekt som bäst och under sommarens långa dagar produceras som mest solel. Största delen av den el som genereras av solpaneler produceras mellan mars och september, och den högsta produktionstoppen brukar infalla i april–juli.

 

Visste du följande om solpaneler?

Solpanelernas kraft minskar något vid heta temperaturer. Faktum är att solpaneler producerar mest effektivt på våren när solen skiner högt men luften ännu inte är så varm som på sommaren. Enkristallpaneler tolererar heta temperaturer något bättre än polykristallina paneler, och deras effekt minskar inte mycket även vid stark värme.

Idag används ofta två typer av paneler, polykristallina och enkristallpaneler. Den största skillnaden mellan de två är i deras tillverkningsmetod. Alla högklassiga solpaneler har en minsta prestandagaranti på 25 år, vilket vanligtvis täcker 80–85 % av panelernas ursprungliga effekt.

Läs mer om solceller

 

Vilken väderriktning är bäst för att producera solenergi?

När man planerar solpanelernas placering är det viktigt att solen kan skina på taket så obegränsat som möjligt. Solen går upp från öst och går ned i väster och är högst i söder. Den sydliga sidan anses vara ett bra läge för solpaneler för bästa produktion, medan logiskt nog den norra sidan producerar minst. Ett västligt läge producerar mer elektricitet på eftermiddagen och kvällen, medan ett östligt läge igen ger dig mer elektricitet under förmiddagen. En kombination av västligt och östligt läge ger dig möjlighet att maximera produktionen.

Finns det stora träd intill huset kan det påverka produktionen, för den är som högst när solen skiner obehindrat. Om en solpanels yta är i skugga, kan det minska effekten på flera av solpanelerna, eftersom de är anslutna till varandra, och en minskning av effekten på en solpanel kommer också att minska produktionsprestandan för de andra solpanelerna.

 

Solenergi till elnätet

Ibland när t.ex. solen skiner dagen lång kan även ett korrekt dimensionerat solkraftverk producera mer elektricitet än vad som som hinner förbrukas. Den extra el som produceras av solpanelerna kan inte lagras om man inte investerar i batterier, så det lönar sig att sälja överskottselen till elnätet och få ersättning för elen. De flesta elhandelsbolag köper överskottsproducerad el.

Lumo Energi köper gärna din solel och erbjuder dig att teckna elavtalet Kvick Rörligt pris. Med det rörliga elpriset får du alltid det aktuella börspriset när det varierar enligt säsong.

Sälj din solel till oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.