Fossilfri Klimatmix

Teckna ett elavtal med Klimatmix om du vill minska ditt koldioxidfotspår! Klimatmix är en fossilfri energikälla med en mix av vatten-, vind- och solkraft/kärnkraft.

All elproduktion har viss negativ påverkan på klimat och miljö
och den mest hållbara elen är den som inte produceras.

Naturskyddsföreningen

Men – någon energikälla måste du välja, så varför inte välja en som är producerad så hållbart som möjligt och säkert förnybar? Vi har bara en jord och om vi inte aktivt väljer vår energi enligt hållbara kriterier, kommer klimatförändringen bara att öka.

 

Sol, vind och vatten – och kärnkraft

Sol är som energikälla en av de renaste energiformerna. Från 2017 till 2018 ökade solcellsanläggningarna i Sverige med över 60 % i den privata sektorn – och takten ökar ju mer klimatmedvetna människorna blir.

Vindkraft utvecklas kraftigt och det planeras flera vindparker i Sverige. Ute till havs är vindarna starka, varpå effekten maximeras. Vindkraft är också en bra källa till energi även under vintermånaderna, för då blåser det mera. Det görs mycket noggranna studier över hur det marina livet klarar av bullret och placeringen av vindkraftverken, så att de verkligen uppfyller kraven för hållbar produktion.

Solenergi är en fossilfri och förnybar energikälla, som ingår i vår Klimatmix.

Vattenkraft har sedan början av 1900-talet varit en stor del av den svenska elproduktionen. Det finns flera både stora och små vattenkraftverk uppe i norr, som producerar så mycket energi att Sverige bra kan exportera energi till andra länder, bl.a. Finland.

Kärnkraft är en energiform som delar åsikter. Obestridligt är att kärnkraft är ett av de mest effektiva sätten att producera energi i stor mängd. Fördelar med kärnkraft är att det är fossilfritt, att det inte kommer inte utsläpp under driften och på så sätt motverkar klimatförändringen.

Dags att teckna elavtal?

Välj mellan ett bekvämt fastpriselavtal eller ett på lång sikt förmånligare elavtal till rörligt elpris. Tillvalen 100 % vindkraft och Klimatmix läggs till i beställningsformuläret.

Se alla våra elavtal

Teckna online!

På webben tar det bara några minuter!

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, aktivering av autogiro och elavtal …?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

08-43 737 858 [email protected]