Lumo Energi

Fossilfri Klimatmix

När du tecknar ett elavtal med Klimatmix som miljöval, gör du ett aktivt val att stöda fossilfri energi och minskar därmed din klimatpåverkan och ditt koldioxidfotspår. Vi har bara en jord och om vi inte aktivt väljer vår energi enligt hållbara kriterier, kommer klimatkrisen bara att öka.

 

Vad består Klimatmix av?

All elproduktion har viss negativ påverkan på klimat och miljö
och den mest hållbara elen är den som inte produceras.

Naturskyddsföreningen

Klimatmix består av en blandning fossilfri energi: vatten-, vind- och solkraft samt kärnkraft. Klimatmix är alltså inte synonymt med förnybar energi, men nog med utsläppsfri energi.

 

Sol, vind och vatten

Sol är som energikälla en av de renaste energiformerna. Från 2017 till 2018 ökade solcellsanläggningarna i Sverige med över 60 % i den privata sektorn – och takten ökar ju mer klimatmedvetna människorna blir.

Vindkraft utvecklas kraftigt och det planeras flera vindparker i Sverige. Ute till havs är vindarna starka, varpå effekten maximeras. Vindkraft är också en bra källa till energi även under vintermånaderna, för då blåser det mera. Det görs mycket noggranna studier över hur det marina livet klarar av bullret och placeringen av vindkraftverken, så att de verkligen uppfyller kraven för hållbar produktion.

Solenergi är en fossilfri och förnybar energikälla, som ingår i vår Klimatmix.

Vattenkraft har sedan början av 1900-talet varit en stor del av den svenska elproduktionen. Det finns flera både stora och små vattenkraftverk uppe i norr, som producerar så mycket energi att Sverige bra kan exportera energi till andra länder, bl.a. Finland.

 

Och kärnkraft

Kärnkraft är en energiform som delar åsikter. Obestridligt är att kärnkraft är ett av de mest effektiva sätten att producera energi i stor mängd. Fördelar med kärnkraft är att det är fossilfritt, att det inte kommer inte utsläpp under drift och på så sätt minskar klimatförändringen. 

Dags att teckna elavtal?

Välj mellan ett bekvämt fastpriselavtal eller ett på lång sikt förmånligare elavtal till rörligt elpris. Tillvalet Klimatmix läggs till i beställningsformuläret.

Se alla våra elavtal

Teckna online!

På webben tar det bara några minuter!

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.