Lumo Energi

Välj energikälla till ditt elavtal

Dra ditt strå till stacken och välj energi, som produceras utan att belasta klimatet och inte smälter våra isberg! Vill du ha fossilfri energi? Förnybar energi? Hållbar energi? Eller vill du bara ha den billigaste elen? När du tecknar ett elavtal med oss kan du välja mellan 100 % vindkraft, Klimatmix eller Mix. Men vad innebär de olika alternativen? Vilka är mest hållbara? Och vilken är billigast?

Vindkraft

Vind är en förnybar och fossilfri energikälla. Då du väljer 100 % vindkraft till ditt elavtal väljer du en energikälla utan utsläpp under drift. Vindkraft produceras förstås endast när det blåser, men som tur blåser det mycket i Sverige – och speciellt under den svalare perioden av året. Passar dig som inte vill bidra till den globala uppvärmningen.

Pris: 7,5 öre/kWh (inkl. moms)

Läs mer om tillvalet 100 % vindkraft

Klimatmix

Minska ditt fossila fotspår och välj vår energikälla Klimatmix, som består av hållbart producerad energi av vatten-, vind- och solkraft/kärnkraft. Klimatmix är ett fossilfritt alternativ. Passar alla som vill minska sitt koldioxidfotspår.

Pris: 6,25 öre/kWh (inkl. moms)

Läs mer om tillvalet Klimatmix

Mix

Vår energikälla Mix är energi producerat från både fossilfria och fossila källor, vilket innebär ett lågt pris – men i viss mån en påfrestning på miljön. Fossila källor är bl.a. kol, olja och naturgas, vilka är en stor källa till utsläpp av växthusgaser. Mix passar dig som främst tänker på priset.

Pris: 0 kr/kWh

Märk!

När du väljer energikälla i samband med att du tecknar ditt elavtal så innebär det inte att du får energi från den önskade energikällan hemlevererad. Elen flödar fritt i elnätet och inget elhandelsbolag kan garantera att den energi du får i ditt hem är från en specifik energikälla. Det vi kan garantera är att vi köper in samma mängd ursprungsmärkt Vindkraft eller Klimatmix eller Mix som motsvarar din årsförbrukning. En ursprungsgaranti är en garanti om den köpta energins ursprung; att den är t.ex. 100 % vindkraft. Detta fungerar som ett tydligt budskap till elproducenterna, att kunderna vill ha energi från en viss förnybar energikälla. När kunder aktivt väljer att köpa förnybar och fossilfri energi istället för fossil energi, ökar därmed också produktionen och utvecklingen av och forskningen i förnybar energi – allt sådant som gynnar jordklotet och minskar klimatets uppvärmning.

Dags att teckna elavtal

Välj mellan ett bekvämt fastpriselavtal eller ett på lång sikt förmånligare elavtal till rörligt elpris.

Se alla våra elavtal

Teckna online!

På webben tar det bara några minuter!

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.