Lumo Energi
Frågor och svar

Fakturering & betalning

Är min faktura betald?

Vi skickar ut skriftligt påminnelse om du inte betalat din faktura. Påminnelsen kommer från vår faktureringspartner Ropo Capital.

Hur ofta faktureras jag?

Vi fakturerar vanligtvis månadsvis i efterskott baserat på verkställd förbrukning. Fakturan skickas ut mellan den 5–12 i månaden. 

Om vi inte får verkställda mätvärden från ditt elnätsbolag, fakturerar vi enligt estimerad förbrukning. Estimatet korrigeras i påföljande faktura efter att vi fått riktiga mätvärden.

Märk! Belopp som understiger 50 kronor faktureras ej separat utan överförs till nästkommande faktura.

Jag har bytt elhandlare, men får fortfarande fakturor av er – varför?

Om du får en faktura från oss efter att du bytt elhandlare är det sannolikt slutfakturan för din sista tidsperiod, som kund hos oss. På fakturan anges alltid vilken period den avser.

Två fakturor – varför?

Du får en faktura av oss, din elhandlare, och en faktura med elöverföringsavgift från elnätsföretaget, som står för infrastrukturen, det vill säga elledningar och kablar, som behövs för att distribuera elen hem till dig.

Hur ändrar jag kontaktuppgifter eller e-post på fakturan?

Kontakta vår kundservice antingen per e-post [email protected] eller telefon 08-43 737 858.

Vilka betalningssätt erbjuds?

Du kan välja mellan mailfaktura, pappersfaktura och e-faktura.

Märk!

 • E-faktura aktiveras i din nätbank.
 • Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna utnyttja e-faktura.
 • Vårt Swish-nummer är 123 380 34 34
Vad är skillnaden mellan pappersfaktura, mailfaktura och e-faktura?

Pappersfaktura kommer hem till dig per post. Du betalar den i din bank. 

Mailfaktura (e-postfaktura) är som en pappersfaktura, men i digital form. Mailfakturan skickas till din e-post och du betalar den i din internetbank. Traditionellt och miljövänligt!

E-fakturan kommer färdigt ifylld direkt till din internetbank, där du endast behöver godkänna den. Smidigt och enkelt! Gå in på din internetbank och välj där att du vill få fakturor från Lumo Energi som e-faktura. 

 • Du kan dock inte beställa både mailfaktura och e-faktura, utan väljer antingen eller.
 • Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna utnyttja e-faktura..

Så här läser du vår elräkning

Varför kan jag inte öppna min mailfaktura?

Ladda ner en pdf-läsare, som t.ex. Adobe Acrobat Reader för att öppna din mailfaktura. Programmet kan gratis laddas ner här: https://get.adobe.com/se/reader/

Vad ingår i min elhandelsfaktura?

Beloppet på elhandelsfakturan består av ett grundpris för den el du förbrukar. Priset anges i ören per kilowattimmar (kWh). I de fasta elprisavtalen ingår en avgift för elcertifikat i elpriset. I rörligt elprisavtal tillkommer avgiften för elcertifikat. På den totala kostnaden tillkommer moms.

Vi fakturerar månadsvis i efterskott baserat på verkställd förbrukning. Om vi inte får verkställda mätvärden från ditt elnätsbolag, fakturerar vi enligt estimerad förbrukning. Estimatet korrigeras i påföljande faktura efter att vi fått riktiga mätvärden. Fakturan skickas ut mellan den 5–12 i månaden. 

Jag har betalat dubbelt – vad sker nu?

Kontakta genast vår kundservice om du har betalat din räkning dubbelt, så kan vi lägga upp beloppet upp som ett förskott och tillgodogöra det i följande faktura.

Kan jag ändra på fakturans förfallodag?

Normalt skickas fakturan ut mellan den 5–12:e i månaden och har 14 dagars betalningstid.

Du kan också lägga till vårt fakturatillval Fast förfallodag, som innebär att du nu kan få den sista vardagen i månaden som betalningsdag. Tilläggstjänsten är gratis, men måste läggas till i beställningsblanketten då du tecknar elavtal.

Har du redan elavtal med oss, kan du kontakta vår kundservice på [email protected] och be dem addera tilläggstjänsten till ditt elavtal.

När får jag min faktura?

Fakturan skickas ut mellan den 5–12 i månaden.

Märk! Belopp som understiger 50 kronor faktureras ej separat utan överförs till nästkommande faktura.

Vad är Lumo Energis Swish-nummer?

Vårt Swish-nummer är 123 380 34 34.

På basen av vad fakturerar ni?

Vi fakturerar månadsvis i efterskott baserat på verkställd förbrukning. Fakturan skickas ut mellan den 5–12 i månaden. 

Märk! Om vi inte får verkställda mätvärden från ditt elnätsbolag, fakturerar vi enligt estimerad förbrukning. Estimatet korrigeras i påföljande faktura efter att vi fått riktiga mätvärden.

Hur fungerar regeringens elpriskompensation?

Elpriskompensationen bygger på elförbrukningen för december 2021, samt januari och februari 2022. Det är ditt elnätsbolag som betalar ut kompensationen – inte ditt elhandelsbolag. Elnätsbolaget väljer själv hur de betalar ut kompensationen, men gör förmodligen en automatisk utbetalning eller kreditering på din elnätsfaktura. Vi tippar på att elpriskompensationen sker tidigast i mars/april.

Läs mer på regeringens sidor

Har ni inte autogiro?

Vi byter faktureringspartner från och med 1 maj 2022. Med bytet vill vi kunna enklare och smidigare förbättra och utveckla faktureringsprocessen och där tillhörande tjänster.

Men tyvärr innebär bytet av faktureringspartner att autogiro inaktiveras åtminstone för tillfället. Vi har inte att erbjuda en tidpunkt då autogiro åter aktiveras.

Du kan aktivera e-faktura i din internetbank. Alternativt kan du kontakta oss och be oss skicka mailfaktura.

Mejla oss

Vem är er faktureringspartner?

Vi bytte faktureringspartner till Ropo Capital från och med 1 maj 2022. Med bytet vill vi kunna enklare och smidigare förbättra och utveckla faktureringsprocessen och där tillhörande tjänster.

Men tyvärr har bytet av faktureringspartner innebärt att autogiro inaktiveras åtminstone för tillfället. Vi har inte att erbjuda en tidpunkt då autogiro åter aktiveras. Du kan enkelt aktivera e-faktura i din internetbank eller kontakta oss och be om e-postfaktura (mailfaktura).

Märk! Om du glömmer att betala din faktura och får en skriftlig betalningspåminnelse, kommer denna från vår faktureringspartner Ropo Capital.  

El & elavtal

Vad har jag för elavtal och vad ingår i det?

Kolla på din faktura; där står vilket elavtal du har och hur mycket el du har förbrukat. Du kan också kontakta vår kundservice antingen per e-post [email protected] eller telefon 08-43 737 858.

Hur kan jag uppdatera mitt nuvarande avtal?

Förnya eller förläng ditt elavtal genom att kontakta vår kundservice per e-post [email protected] eller tfn 08-43 737 858.

Vad är anläggnings-ID?

Anläggnings-ID eller anläggningsnummer är en unik kod som personifierar din elmätare. Koden består av 18 siffror och är samma för elmätaren oavsett vem som flyttar in och ut. 

Var hittar jag era avtalsvillkor?
Hur lång uppsägningstid har jag?

Ett rörligt avtal som gäller tillsvidare har en månads uppsägningstid.

Ett avtal med bindningstid, som sägs upp innan bindningstiden löpt ut, ger Lumo Energi rätt till ersättning för kvarvarande avtalsperiod. Uppsägningstid är en månad. Läs i våra Särskilda avtalsvillkor närmare information om ersättningen.

Läs mer om att säga upp elavtal

Var ser jag min elförbrukning?

Kolla på din faktura; där står hur mycket el du har förbrukat m.m.

Vad betyder anvisningspris?

Anvisningspris betyder att du får el i en ny bostad, även om du inte aktivt tecknat ett elavtal. Anvisat pris är alltid dyrare än att själv teckna ett elavtal. Kallas även tillsvidarepris.

Vad är skillnaden mellan rörligt och fast elpris?

Rörligt elpris sätts månadsvis utifrån utbud och efterfrågan av el på den nordiska elbörsen Nord Pool. Månadsavgiften påverkas inte. Med det rörliga elavtalet får du alltid det bästa priset när elpriset varierar enligt säsong. 

Fast eller bundet elpris innebär att du betalar ett bestämt pris för elen över en viss tid, utan risk för säsongsvariationer. Det som kan påverka priset är lagstadgade förändringar på elmarknaden som t.ex. elcertifikat och myndighetskostnader.

Vad betyder börspris och spotpris?

Spotpris, också kallat börspris eller marknadspris, är det dagliga priset på elbörsen Nord Pool och sätts timme efter timme, baserat på tillgång och efterfrågan. Priset bildar ett månadsmedelvärde och du faktureras därför i efterhand när det är klart vad det genomsnittliga priset för el var den aktuella tidpunkten eller månaden.

Vad är Nord Pool och den nordiska elmarknaden?

Börsmarknaden för el i Norden heter Nord Pool; här säljs och köps el av producenter och leverantörer. Läs mer om elmarknaden

Vad betyder energiskatt?

Energiskatt är en statlig skatt som elnätsföretaget debiterar.

Vad betyder elcertifikat?

Elcertifikat är ett statligt svenskt stödsystem som främjar förnybar elproduktion och innebär att en del av priset du betalar för din el går till att främja utbyggnaden av hållbara energikällor som t.ex. sol-, vind- och vattenkraft.

Systemet omfattar också en skyldighet för elleverantörer att uppfylla en fastställd kvotplikt samt handel med elcertifikat.

Vad betyder elområde och hur många finns det i Sverige?

Sverige är indelat i fyra elområden. I norra Sverige produceras det normalt mer el än det förbrukas, medan det i södra Sverige råder motsatt förhållande. Samtidigt räcker kapaciteten i elledningarna inte alltid till för att transportera elen från norr till söder.

Hitta ditt område på elområden.se.

Vad är skillnaden mellan elnätsföretag och elhandlare/elleverantör?

Elnätsföretaget äger och underhåller det lokala och konkreta elnätet – kablarna, ledningarna o.s.v. där du bor. Elhandelsföretaget, eller elleverantören, igen levererar den el du använder i din bostad. Du kan inte fritt välja elnätsföretag, eftersom denne har lokalt monopol, men elhandelsföretag väljer du själv. Detta betyder också att du kan få din elräkning av två olika avsändare.

Hur inverkar årstidernas på prissättningen av el?

Vädret har stor inverkan på elpriset och årstider då elpriserna brukar reagera är vintern och sommaren. T.ex. en kall vinter får efterfrågan på el att stiga och då går också priserna upp medan en varm sommar med torka kan orsaka skogsbränder och problem med eltillgången, vilket också ökar elpriset.

Vad består mitt elpris av?

Inköpspriset på el varierar från månad till månad. Elpriset i räkningen för Rörligt pris inkluderar bl.a.  

 • börspriset
 • påslag (består av avgifter till Svenska Kraftnät, Nord Pool och administrativa kostnader)
 • miljöpåslag, om du har valt ett elavtal med förnybar energi
 • kostnad för elcertifikat

Utöver elpriset tillkommer moms och eventuella tilläggstjänster, vilka redovisas separat från det som inkluderas i elpriset i elräkningen. 

 

Om du har ett elavtal med fast elpris ingår kostnaderna redan i priset som erbjudits vid tecknandet av avtalet. En justering för oväntat förändrade kvoter kan ibland göras eftersom kvoten beslutas av staten.

Var får jag råd för att minska min energiförbrukning?

Din kommunala energi- och klimatrådgivare vägleder dig när det gäller energieffektivisering, uppvärmning, klimatet, energikostnader mm.

Energimyndigheten tillhandahåller oberoende användarrådgivning, där du kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

Vad betyder ursprungsmärkning och ursprungsgaranti?

Syftet med ursprungsmärkning är att kunden enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt enklare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har haft på miljön. Alla elhandlare är nämligen skyldiga enligt lag att redovisa sin totala produktion och i specificera vilka sorters energikällor de valt att köpa, t.ex. i samband med faktureringen. Elhandlarna ska även visa miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

För att elhandlaren ska kunna garantera ursprunget på den el de sålt, måste de köpa så kallade ursprungsgarantier (UG). Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat, som visar hur elen är producerad och de utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). Ursprungsgarantierna ger dig möjlighet att påverka och med konsumentmakt bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige. Energimyndigheten godkänner vilka produktionsanläggningar och producenter som har rätt att få ursprungsgarantier.

Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens hemsida.

Hurdana elavtal erbjuder ni?

Vi erbjuder elavtal till rörligt pris och fast pris.

Läs mer om de elavtal vi erbjuder.

Har ni miljömärkt el?

Ja. Du kan välja att få grön och förnybar el med 100 % vindkraft, vilket innebär att din el garanterat är hållbar. Det kostar oftast bara någon hundring extra om året.

Håller ni på med uppringande telefonförsäljning?

Nej, vi ringer inte upp kunder för att sälja elavtal. 

Vad ska jag göra när mitt avtal löper ut?

När bindningstidens slut närmar sig och ditt avtal löper ut, skickar vi en påminnelse åt dig. Påminnelsen skickas 90–60 dagar före avtalstiden tar slut. I påminnelsen finns ett Trygg Fast pris-erbjudande som du kan nappa på och fortsätta ditt elavtal med.

Om du väljer att säga upp ditt elavtal när bindningstiden är slut, måste du göra det skriftligen till [email protected] en (1) månad före avtalstiden löper ut.

Varför tar det så länge innan mitt elavtal kan börja?

Vid leverantörsbyte

Vi rekommenderar att du själv kollar upp ditt anläggnings-id om du har skyndsamt att få bytet genomfört! T.ex. anläggnings-ID och bindningstid hittar du enkelt på din senaste faktura. Ett leverantörsbyte går som snabbast på två veckor.

Leverantörsbyte med fullmakt

Om du byter elavtal med fullmakt kan det ta över en månad att få det nya elavtalet igång. Det kan ta dryga två veckor innan ditt nuvarande elnätsföretag skickar oss ditt anläggnings-ID och den nuvarande elleverantören bekräftar första möjliga startdatum mm. Först när vi fått dessa uppgifter kan vi utföra bytet som tar upp till 14 dagar.

Vid flytt

Vid flytt gäller andra regler och då kan vi igångsätta ditt elavtal redan samma eller nästkommande vardag.

Vad definierar ni som ny kund?

Vi definierar som ny kund en kund som inte haft elavtal med oss tidigare eller som inte haft aktivt elavtal med oss på de senaste 24 månaderna.

Varför har jag inte fått min avtalsbekräftelse?

Vi skickar automatiskt ut din avtalsbekräftelse inom en vardag när du tecknat elavtal med oss. Om du inte fått avtalsbekräftelsen lönar det sig att kolla att den inte hamnat i ditt mejls skräppost eller om du i misstag uppgett fel e-postadress. Kontakta vår kundservice på [email protected] om du inte hittar den.

 

Varför är elen så dyr nu?

Priset på el påverkas av utbud och efterfrågan. En faktor som särskilt påverkar elpriset i Norden är tillgången på vattenkraft. 2021 var ett torrt år och vattenmagasinen i både Norge och Sverige har varit under normal nivå. Vattenkraft producerar mycket el och när tillgången är begränsad har man varit tvungen att producera el med dyrare metoder. Ju mer väderkänslig elproduktion vi har, desto känsligare blir kraftsystemet för störningar: vid hård kyla är det ofta vindstilla, vilket i sin tur påverkar vindkraftsproduktionen, som varit låg de senaste månaderna. Mindre förändringar i efterfrågan eller elproduktionen medför därför större variationer i elpriserna.

En annan faktor till vår dyra el just nu är att Europa använder mycket naturgas för att generera el. Naturgaspriset har ökat sexfaldigt sedan våren 2021. Bakgrunden till det höga priset var låga naturgaslager i Europa efter en lång och kylig vinter och begränsningar i utbudet av naturgas från framför allt Ryssland. Även priset på kol och utsläppsrätter har ökat och allt detta återspeglas också i våra priser i Sverige.

Vad är dagens spotpris på el?

På den nordiska elbörsen, Nord Pool, kan du i realtid följa med hur spotpriset ändras från timme till timme. Märk att dagens spotpris på elbörsens sidor inte inkluderar kostnad för elcertifikat, ursprung, påslag, möjlig månadsavgift och moms. Elnätsavgifter ingår inte heller.

Till Nord Pools sidor

Uppsägning

Har jag rätt att ångra mig?

Om du har tecknat ditt elavtal på distans har du enligt lagen om distansavtal utanför affärslokaler 14 dagars ångerrätt. Du kan ringa 08-43 737 858 eller skicka e-post till oss [email protected] med din begäran om annullering eller använda Konsumentverkets blankett för att ångra ditt avtal.

Ångerblankett

Hur säger jag upp mitt elavtal?

Kontakta vår kundservice per telefon, mail eller post. Vi tar helst emot din uppsägning skriftligen på [email protected] för att undvika möjliga missförstånd.

Läs mer om att säga upp elavtal

Hur gör jag vid dödsfall?

Vi beklagar sorgen!

Vid dödsfall ska du kontakta vår kundservice på [email protected] eller 08-43 737 858. När du har anmält ett dödsfall upphör det elavtal, som den avlidne hade. Efterlevande, som bor kvar, eller dödsboet måste teckna nya avtal med både elhandelsbolag och elnätsföretag.

Märk att ett dödsbo är en juridisk person, och således följer de Allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare.

Läs mer om att säga upp elavtal

Mina sidor

Var loggar jag in på Mina sidor?

Du kan aktivera ditt konto och logga in via länken nedan.

min.lumoenergi.se

Vad kan jag göra på Mina sidor?

Än så länge kan du endast kolla dina kontaktuppgifter och ditt elavtal, samt följa med din elförbrukning.

Logga in på Mina sidor

Jag har en kampanjkod, hur använder jag den?

Om du har en kampanjkod, skriver du in den i beställningsblanketten på första sidan. Är koden aktiv och korrekt, får du förmånen som koden berättigar dig till. Är koden inte giltig av någon orsak t.ex. kampanjtiden är slut eller koden felskriven kommer det ett felmeddelande.

Flytt

Jag ska flytta – vad gör jag med mitt elnätsföretag?

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Kontakta först din gamla elnätsföretagare och säg upp det gamla elnätsavtalet. Sedan kontaktar du den nya elnätsleverantören och tecknar ett nytt avtal för den nya adressen. Om du flyttar inom samma område med samma elnätsleverantör kan självklart båda sakerna skötas på en och samma gång.

Jag flyttar och vill behålla mitt nuvarande elavtal – vad ska jag göra?

När du flyttar bryts automatiskt ditt elavtal då du har anmält din nätleverantör om utflytten. Elavtalet är nämligen bundet till lägenheten och anläggningen. Du kan teckna ett nytt elavtal med oss på den nya adressen. Anmäl i god tid din flytt och ditt nya anläggnings-ID, så fixar vi elavtalet för dig. 

Märk! För att vi ska kunna leverera el till dig måste du också ingå ett nytt nätavtal med elnätsföretaget på den nya anläggningsadressen.

 

Jag flyttar och vill säga upp mitt elavtal – hur gör jag?

Säg upp ditt elavtal skriftligen en månad innan du flyttar. Meddela följande uppgifter:

 • Personnummer eller kundnummer
 • Namn och telefonnummer
 • Ny adress för slutfakturan
 • Datumet då avtalet ska sluta gälla
 • Om möjligt namnet på den som flyttar in efter dig, eller fastighetsägaren
 • Anläggnings-ID, som finns på fakturan från ditt elnätsföretag
Vad betyder anläggnings-ID?

Anläggnings-ID eller anläggningsnummer är en unik kod som personifierar din elmätare. Koden består av 18 siffror och är samma för elmätaren oavsett vem som flyttar in och ut. 

Konsumenträtt

Var hittar jag era avtalsvillkor?
Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vårt mål är att skapa en så bra kundupplevelse för dig som möjligt. Därför värnar vi om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i vår integritetspolicy.


Du kan även besöka datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Vad innebär cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror, som sparas på din dator när du besöker vår hemsida. Vi använder cookies för att samla in information om hur du använder våra nätsidor. Denna information hjälper oss att förbättra din upplevelse på sidorna. Med hjälp av cookies vill vi närmast hitta generella interaktionsmönster än information om enskilda användares beteende. Din webbläsare möjliggör vanligen olika inställningar för användningen av cookies och också alternativet att blockera dem helt, men det kan leda till att sidorna inte fungerar optimalt. Läs mer om våra cookies.

Vilka rättigheter har jag som konsument?
Vem kan jag vända mig till för att få rådgivning och hjälp med tvistlösning?

Om du inte är nöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans, kan du vända dig till:

Energimarknadsinspektionen – Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet.

Datainspektionen – Datainspektionen är en tillsynsmyndighet. Hit kan du vända dig med frågor gällande personuppgiftslagen, inkasso och kreditupplysning.

Allmänna reklamationsnämnden –  Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Konsumentverket - På konsumentverkets hemsida finns ett standardformulär som du kan använda dig av om du ångrar ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal. 

Allmän domstol – Du kan även vända dig till Allmän domstol (tingsrätt) för prövning av en tvist. Till din hjälp kan du vända dig till en advokat som företräder dig i ditt ärende.

Till vem framför jag synpunkter och klagomål?

Kontakta vår kundservice på e-post [email protected] eller telefon 08-43 737 858.

Mikroproduktion

Kan jag som mikroproducent sälja min överskottsproduktion åt er?

Tack för att du är med och räddar morgondagen! Kontakta vår kundservice på [email protected] och anmäl ditt intresse för att sälja din överskottsproduktion till oss. Om du vill att processen går snabbare, kan du redan i första e-posten uppge följande:

 • Namn, adress, personnummer samt produktionsanläggnings-ID
 • Nätägare och områdes-ID

Läs våra avtalsvillkor här.

Hur definierar ni en mikroproducent?

En mikroproducent är en privatperson som producerar el från förnybara energikällor i första hand för eget bruk. Själva elproduktionsanläggningen måste vara ansluten till elnätet och omfattas av ett eget abonnemang gällande både inmatning och uttag av el.

 • Mikroproducentens huvudsäkring får vara högst 63 ampere
 • Den producerade elen ska kunna inmatas i systemet med en effekt om högst 43,5 kilowatt.  
 • En mikroproducent tar under ett kalenderår ut mer el från elsystemet än hen matar in på systemet.

Läs mer på Energimarknadsbyråns sidor om ellagen och solceller.

Sälj din solel till oss

Vilken information behöver ni för att köpa min överskottsproduktion?

Kontakta vår kundservice på [email protected] och uppge följande information:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Produktionsanläggningsadress och -ID
 • Nätägare
 • Områdes-ID

Läs våra avtalsvillkor här.

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.