Lumo Energi
Frågor och svar

Fakturering & betalning

Jag har bytt elhandlare, men får fortfarande fakturor av er – varför?

Om du får en faktura från oss efter att du bytt elhandlare är det sannolikt slutfakturan för din sista tidsperiod, som kund hos oss. På fakturan anges alltid vilken period den avser.

Två fakturor – varför?

Du får en faktura av oss, din elhandlare, och en faktura med elöverföringsavgift från elnätsföretaget, som står för infrastrukturen, det vill säga elledningar och kablar, som behövs för att distribuera elen hem till dig.

Vad ingår i min elhandelsfaktura?

Beloppet på elhandelsfakturan består av ett grundpris för den el du förbrukar. Priset anges i ören per kilowattimmar (kWh). I de fasta elprisavtalen ingår en avgift för elcertifikat i elpriset. I rörligt elprisavtal tillkommer avgiften för elcertifikat. På den totala kostnaden tillkommer moms.

Vi fakturerar månadsvis i efterskott baserat på verkställd förbrukning. Om vi inte får verkställda mätvärden från ditt elnätsbolag, fakturerar vi enligt estimerad förbrukning. Estimatet korrigeras i påföljande faktura efter att vi fått riktiga mätvärden. Fakturan skickas ut mellan den 5–12 i månaden. 

Vem är er faktureringspartner?

Vi bytte faktureringspartner till Ropo Capital från och med 1 maj 2022. Med bytet vill vi kunna enklare och smidigare förbättra och utveckla faktureringsprocessen och där tillhörande tjänster.

Men tyvärr har bytet av faktureringspartner innebärt att autogiro inaktiveras åtminstone för tillfället. Vi har inte att erbjuda en tidpunkt då autogiro åter aktiveras. Du kan enkelt aktivera e-faktura i din internetbank eller kontakta oss och be om e-postfaktura (mailfaktura).

Märk! Om du glömmer att betala din faktura och får en skriftlig betalningspåminnelse, kommer denna från vår faktureringspartner Ropo Capital.  

El & elavtal

Var hittar jag era avtalsvillkor?
Vad händer med mitt elavtal nu när Lumo Energi lägger ned?

Oroa dig inte – du blir inte utan el. Ditt elavtal har flyttats över till Svealands elbolag och de kommer att fakturera dig hädanefter. Du får en sista slutfaktura i september från Lumo Energi. 

Mina sidor

Var loggar jag in på Mina sidor?

Du kan aktivera ditt konto och logga in via länken nedan.

min.lumoenergi.se

Vad kan jag göra på Mina sidor?

Än så länge kan du endast kolla dina kontaktuppgifter och ditt elavtal, samt följa med din elförbrukning.

Logga in på Mina sidor

Konsumenträtt

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vårt mål är att skapa en så bra kundupplevelse för dig som möjligt. Därför värnar vi om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i vår integritetspolicy.


Du kan även besöka datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Vad innebär cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror, som sparas på din dator när du besöker vår hemsida. Vi använder cookies för att samla in information om hur du använder våra nätsidor. Denna information hjälper oss att förbättra din upplevelse på sidorna. Med hjälp av cookies vill vi närmast hitta generella interaktionsmönster än information om enskilda användares beteende. Din webbläsare möjliggör vanligen olika inställningar för användningen av cookies och också alternativet att blockera dem helt, men det kan leda till att sidorna inte fungerar optimalt. Läs mer om våra cookies.

Vilka rättigheter har jag som konsument?
Vem kan jag vända mig till för att få rådgivning och hjälp med tvistlösning?

Om du inte är nöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans, kan du vända dig till:

Energimarknadsinspektionen – Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet.

Datainspektionen – Datainspektionen är en tillsynsmyndighet. Hit kan du vända dig med frågor gällande personuppgiftslagen, inkasso och kreditupplysning.

Allmänna reklamationsnämnden –  Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Konsumentverket - På konsumentverkets hemsida finns ett standardformulär som du kan använda dig av om du ångrar ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal. 

Allmän domstol – Du kan även vända dig till Allmän domstol (tingsrätt) för prövning av en tvist. Till din hjälp kan du vända dig till en advokat som företräder dig i ditt ärende.

Till vem framför jag synpunkter och klagomål?

Kontakta vår kundservice på e-post [email protected] eller telefon 08-43 737 858.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma. Sista öppetdagen 31.8.2022, sedan lägger vi ned vår verksamhet.

Arkisin ma-pe klo 9-17
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.