Lumo Energi

Du är viktig för oss!

Hos oss är kunden – du – i centrum! Vi har din el i fokus. Har vi misslyckats med något är det viktigt att du kontaktar oss och berättar om dina synpunkter och klagomål. Ge oss med andra ord en chans att fixa det vi eventuellt missat – för vi vill leva upp till dina förväntningar!

 

Kontakta kundservice 

Kontakta i första hand vår kundservice på epost [email protected] eller tfn 08 43 737 858. Vi försöker alltid lösa en tvist eller ett ärende direkt med dig. Om du sedan inte är nöjd med hur ditt ärende blivit behandlat, kan du självklart föra din tvist vidare.

 

Extern rådgivning

Fortfarande rådlös? Vänd dig till följande externa och oberoende instanser med eventuella frågor.

Din kommunala konsumentvägledare ger stöd vid klagomål eller om du är i tvist med ett företag.

Din kommunala energi- och klimatrådgivare vägleder dig när det gäller energieffektivisering, uppvärmning, klimatet, energikostnader mm.

Energimyndigheten tillhandahåller oberoende användarrådgivning, där du kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en oberoende byrå för konsumenter. Här får du råd och handledning i ärenden som rör elmarknaden.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndigheten för elmarknaden. De granskar bl.a. elnätspris, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

 

Tvistelösning

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Allmän domstol (tingsrätt) kan pröva din eventuella tvist – men kontakta först ett ombud, t.ex. en advokat, som kan bedöma ditt ärende. 

 

Dina rättigheter som konsument

Vill du veta mer om dina rättigheter som konsument? 

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.

Läs hela ellagen här. 

 

Våra avtalsvillkor

Lumo Energis Särskilda avtalsvillkor
Allmänna villkor för elhandel, konsument EL 2012 K (rev 2)

Avtalsvillkor för köp av mikroproduktion

Särskilda avtalsvillkor för näringsidkare
Allmänna villkor för elhandel, företag EL 2012 N (rev)

 

Ångerrätt

Om du har tecknat ditt elavtal på distans har du enligt lagen om distansavtal utanför affärslokaler 14 dagars ångerrätt. Du kan ringa eller skicka e-post till oss med din begäran om annullering eller använda Konsumentverkets blankett för att ångra ditt avtal. 

Ångerblankett 

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.