Lumo Energi

Prishistorik på spotpris

Ett rörligt elpris är generellt det lönsammaste i längden för dig som kund. Det rörliga elpriset är lite knepigt om du exakt vill kunna förutsäga dina elkostnader eftersom priset varierar varje månad, vilket innebär att också elräkningen varierar månatligen. Det rörliga elpriset är kopplat till spotpriset, marknadspriset, på elbörsen Nord Pool.
Grafen visar endast spotpriset utan påslag, moms och övriga fasta kostnader.

Spotpris, marknadspris, dagligt pris

Elen köps på elbörsen och prissätts varje timme. Din el igen kan mätas månads- eller timvis – vanligast är månadsvis. Du faktureras i efterhand, eftersom priset räknas ut genom att ta medelvärdet av elpriset på elbörsen för den aktuella månaden eller tidpunkten.

Läs mer om rörligt pris

 

Vad innebär ett rörligt pris för mig som kund?

På spotpriset läggs månadsavgift, mervärdesskatt och påslag, som inkluderar elcertifikatsavgift, handelsavgifter vid nordiska elbörsen samt balanskostnader till Svenska kraftnät. Lumo Energis påslag är 8,75 öre/kWh (inkl. elcertifikatsavgift) och månadsavgiften är 39 kr inklusive moms 25 %.

Märk! Påslaget och månadsavgiften är inte rörliga.

När din el faktureras månadsvis, utgörs elpriset av ett volymvägt månadsmedelpris, vilket grundar sig på Nord Pools spotprisnoteringar för aktuellt elområde sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i samma elområde. 

Mer om elavtalet Kvick Rörligt pris

 

 

Kort om elbörsen

All el i Sverige säljs på den nordiska elbörsen Nord Pool och på deras nätsidor kan du följa med historiska elpriser timvis och hur elpriset ändrar i takt med utbud och efterfrågan. Nord Pool är en gemensam marknad för hela Skandinavien, Baltikum och Finland. 

Läs mer om hur elmarknaden fungerar

Elavtal utan årsavgift

Med ett rörligt elavtal får du alltid din el till aktuellt pris. Med ett timmätt rörligt elavtal betalar du för precis det du använder. 

  • Månatligen varierande kWh-pris
  • Senaste månads elpris 111,53 öre/kWh (inkl. moms)
  • Välj timmätt om du vill kunna utnyttja de billiga timmarna
  • Påslagsrabatt + fri årsavgift i 1 år

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.