Prishistorik på spotpris

Ett rörligt elpris är generellt det lönsammaste i längden för dig som kund. Det rörliga elpriset är lite knepigt om du exakt vill kunna förutsäga dina elkostnader eftersom priset varierar varje månad, vilket innebär att också elräkningen varierar månatligen. Det rörliga elpriset är kopplat till spotpriset, marknadspriset, på elbörsen Nord Pool.

Prishistoriken visar endast spotpriset utan påslag, moms och övriga fasta kostnader.

 

Spotpris SE1 SE2 SE3 SE4
Jan-21 45,06 45,06 49,05 50,22
Feb-21 43,65 43,65 53,63 54,38
Mar-21 25,45 25,45 36,78 45,9
Apr-21 26,87 26,79 33,68 43,17
Maj-21 38,95 38,95 43,5 48,47
Jun-21 34,81 34,81 40,3 73,94
Jul-21 51,95 52,77 59,05 69,36
Aug-21 58,81 58,81 67,11 85,53
Sep-21 56,47 56,47 91,84 122,68
Okt-21 25,83 25,83 64,75 86,88
Nov-21 43,89 43,89 83,52 112,56

Se spotpriset för år 2020

Se Nord Pools aktuella månadspris

Spotpris, marknadspris, dagligt pris

Elen köps på elbörsen och prissätts varje timme. Din el igen kan mätas månads- eller timvis – vanligast är månadsvis. Du faktureras i efterhand, eftersom priset räknas ut genom att ta medelvärdet av elpriset på elbörsen för den aktuella månaden eller tidpunkten.

Läs mer om rörligt pris

Vad innebär ett rörligt pris för mig som kund?

På spotpriset läggs månadsavgift, mervärdesskatt och påslag, som inkluderar elcertifikatsavgift, handelsavgifter vid nordiska elbörsen samt balanskostnader till Svenska kraftnät. Lumo Energis påslag är 8,75 öre/kWh (inkl. elcertifikatsavgift) och månadsavgiften är 39 kr inklusive moms 25 %.

Märk! Påslaget och månadsavgiften är inte rörliga.

När din el faktureras månadsvis, utgörs elpriset av ett volymvägt månadsmedelpris, vilket grundar sig på Nord Pools spotprisnoteringar för aktuellt elområde sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i samma elområde. 

Läs mer om vårt elavtal Kvick Rörligt pris

 

Just nu! 
Ingen fast avgift för de 12 första månaderna.

Oavsett elavtal betalar du nu ingen fast månadsavgift det första året.

Teckna elavtal till rörligt pris nu

Fyll i ditt postnummer och se ditt elpris.

Följ med historiska elpriser för att få en uppfattning om hur elpriset svänger på elbörsen Nord Pool.

Kort om elbörsen

All el i Sverige säljs på den nordiska elbörsen Nord Pool och på deras nätsidor kan du följa med historiska elpriser timvis och hur elpriset ändrar i takt med utbud och efterfrågan. Nord Pool är en gemensam marknad för hela Skandinavien, Baltikum och Finland. 

Läs mer om hur elmarknaden fungerar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, aktivering av autogiro och elavtal …?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

08-43 737 858 [email protected]