Lumo Energi

Vad är elpris per kWh?

El prissätts till konsumenten enligt förbrukning och per kWh, alltså kilowattimme. Men varifrån kommer elpriset, vem är det som bestämmer det? Hur kan du jämföra det? Hur vet du om det är billigt?

 

Vad betyder kWh, alltså kilowattimme?

Förkortningen kWh står för kilowattimme och är en måttenhet som motsvarar mängden energi du skulle använda om du höll en apparat på 1 000 watt (W) igång i en timme.

Elpris kWh idag

2022 inleddes med höga elpriser som sjönk lätt under våren, endast för att börja stiga igen under sommaren. Den oroliga situationen i Europa har hållit elpriserna på fortsatt högre nivå än normalt, oavsett att Sverige är så gott som självförsörjande med energiproduktion.

Det aktuella elpriset beror mycket på väderleksförhållanden, t.ex. elproduktionen från vattenkraft var lägre under 2021 p.g.a. det torra vädret. Året innan var det gott om nederbörd, vilket hjälpte till att producera i genomsnitt 1,3 TWh/vecka. Kring julen 2020 stängdes kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 ner, vilket skapade ett visst bortfall, som inte den utökade vindkraftsproduktionen har klarat av att kompensera, eftersom den är väderberoende och inte en lika stabil form av energiproduktion som kärnkraft.

 

Vad kostar 1 kWh 2022?

Elens kWh-pris varierar enligt utbud och efterfrågan på elbörsen. Vad kostar en kWh under 2022? Det första halvåret som gått har gett oss ett genomsnitt kWh-pris på 105 öre i elområde 3, vilket är en mycket högre nivå än normalt. Tyvärr ser vi inga tecken på att elpriset skulle sjunka inom nära framtid.

År 2021 var det genomsnittliga spotpriset 63 öre/kWh på elbörsen Nord Pool, vilket utgjorde en ökning med 52 öre jämfört med året innan, då elpriset var rekordlågt med endast 22,1 öre/kWh (exkl. moms) för elområde 3. Detta motsvarade en ökning med otroliga 554 procent! 2019  igen låg genomsnittspriset på 40,5 öre/kWh för elområde 3. 

Se historiska genomsnittspriser här

Vem sätter elpris per kWh?

I Sverige köps elen på elbörsen Nord Pool, som är en gemensam handelsplats för hela Skandinavien, Finland och Baltikum. Det är här som Sveriges överproduktion säljs och som elhandlarna köper den el de i sin tur säljer till dig. Det är utbud och efterfrågan som dominerar och sätter elpriset; när det finns mycket utbud, sjunker elpriset och när efterfrågan är stor stiger det. Detta påverkar rakt det rörliga elpriset, medan ett fast elpris klarar sig undan svängningarna – på gott och på ont.

Bevakning av elpris/kWh

Både Statistikcentralen och Energimyndigheten följer med elprisets utveckling i nuläge på elmarknaden och hur prisutvecklingen syns hos konsumenterna. De följer också med produktionskapaciteten och jämför mot tidigare år. SCBs statistik för Energipriser inkluderar avgifter för nätdistribution och skatter.

Vad allt ingår i elpriset?

Elpris är ett brett begrepp, men när vi som elhandlare pratar om elpris hänvisar vi till det pris per kWh du betalar för din el. Märk att i vårt elpris ingår det inte överföringsavgift eller energiskatt – dessa debiteras av det lokala nätbolaget.

Dina totala elkostnader består alltså av tre delar

  1. Elpris samt elhandlarens eventuella påslag till täckande av skatter, avgifter och handelskostnader (t.ex. kostnad för elcertifikat) tillsammans med en fast månadsavgift
  2. Överföringsavgift samt övriga avgifter, som abonnemangsavgift från elnätsbolaget
  3. Energiskatt, som debiteras av elnätsbolaget

 

Hur mycket kostar el per år med nätavgifter?

Elpriset per år beror mycket på vilken typ av elavtal du har och har och hur mycket el du förbrukar. Det lokala nätföretaget ansvarar alltid för nätavgifterna, som inkluderar både deras fasta abonnemangs- och rörliga överföringsavgift. Nätföretaget debiterar också energiskatten. Deras prislistor finns på deras hemsida. Enkelt sett täcker elöverföring och elförsäljning var cirka en fjärdedel av den totala kostnaden för elanvändning och skatter tar upp den sista hälften.

Hur många kWh per dag används i villa eller lägenhet?

Elförbrukningen i villa och lägenhet skiljer sig åt främst på grund av uppvärmningen. Även familjestorlek påverkar mängden el som används.

I genomsnitt räknas det att i en villa förbrukar man på årlig basis ca 20 000 kWh, medan en mindre bostad endast drar upp till 2 000 kWh. Detta ger dig en daglig förbrukning på ca 55 kWh per dag i en villa och 5,5 kWh per dag i en mindre lägenhet. Märk att detta är genomsnitt och ingen fastslagen sanning.

Vet du hur mycket dina prylar hemma drar el? Du kan räkna ut det genom att titta på beteckningarna på apparaten.

Läs mer om energiförbrukning hemma

Små föränd­ringar, stora besparingar

Visste du? Att sänka temperaturen inomhus redan med en grad sänker elförbrukningen med upp till 5 procent. Sänker du temperaturen inomhus under natten ännu någon grad till, förbättrar du sömnkvalitén på samma gång. Om du vet att du reser bort för en längre tid, lönar det sig också att sänka temperaturen hemma. När du vill kyla ner din bostad, är det värt att sänka temperaturen istället för att endast vädra ut varm luft.

Läs fler energispartips

Vilken typ av elavtal ger dig det bästa elpris/kWh?

Eftersom produktions- och börspriset på el ständigt växlar, säljer elhandlare olika typer av elavtal till sina kunder. Elpriset på den månatliga elräkningen ges antingen som ett fast elpris för en viss period eller följer priset på börshandlad el och ändras varje månad. Slutsumman på elräkningen bestäms av mängden el som används.

Energimarknadsbyråns statistik visar att skillnaden mellan den totala kostnaden för ett tidsbundet elavtal med fast elpris och ett fortlöpande elavtal till rörligt elpris på årsbasis trots allt inte är så stor, fastän ett rörligt elpris oftast blir lite lönsammare. I ett tidsbundet elavtal har du en jämnare elräkning, medan med ett rörligt elpris varierar elräkningens storlek månatligen, fastän den kan vara billigare på lång sikt.

 

Jämförpris för enklare jämförelse av elpris per kWh

Varje elbolag måste uppge ett jämförpris i samband med att du tecknar ett elavtal. Jämförpris anges för att du enkelt ska kunna jämföra elpriset och baseras på föregående månads elpris för aktuellt elområde. Jämförpris anges i öre per kilowattimme (kWh) vid en årlig förbrukning av: liten bostad 2 000 kWh, större bostad 5 000 kWh och villa 20 000 kWh. I jämförpriset ingår alla kostnader, även möjliga fasta avgifter utslaget på förbrukningen. Lägg märke till att avgifter för elnätsföretaget inte ingår.

Fler tips när du jämför elpriser

Frågor och svar

Vad kostar el per kWh?

El per kWh kostar i dagens läge mer än tidigare år förutom om du bor i elområde 1 och elområde 2 där årets första 6 månader ger oss ett genomsnittspris på 40 öre/kWh. I mellersta och södra Sveriges elområde 3 och elområde 4 har priset däremot varit markant högre än förr. Kollar man på det senaste halvårets genomsnitt får vi för SE3 105 öre/kWh och för SE4 130 öre/kWh.

Angivna elpris/kWh är exklusive moms, myndighetsavgifter samt inköpsmarginal mm. 

 

Vad kostar elen idag 2022?

Elpriser idag 2022 ser du bäst på nordiska elbörsens sidor, där elpriser uppdateras både på månadsbasis och timme för timme. Märk att elpriserna på elbörsen inte inkluderar skatter och övriga avgifter. 

Varför är elen så dyr nu?

Priset på el påverkas av utbud och efterfrågan. En faktor som särskilt påverkar elpriset i Norden är tillgången på vattenkraft. 2021 var ett torrt år och vattenmagasinen i både Norge och Sverige har varit under normal nivå. Vattenkraft producerar mycket el och när tillgången är begränsad har man varit tvungen att producera el med dyrare metoder. Ju mer väderkänslig elproduktion vi har, desto känsligare blir kraftsystemet för störningar: vid hård kyla är det ofta vindstilla, vilket i sin tur påverkar vindkraftsproduktionen, som varit låg de senaste månaderna. Mindre förändringar i efterfrågan eller elproduktionen medför därför större variationer i elpriserna.

En annan faktor till vår dyra el just nu är att Europa använder mycket naturgas för att generera el. Naturgaspriset har ökat sexfaldigt sedan våren 2021. Bakgrunden till det höga priset var låga naturgaslager i Europa efter en lång och kylig vinter och begränsningar i utbudet av naturgas från framför allt Ryssland. Även priset på kol och utsläppsrätter har ökat och allt detta återspeglas också i våra priser i Sverige.

När sjunker elpriset?

Elpriset har varierat kraftigt såväl upp som ned under de senaste månaderna. När blir elen billigare? Tyvärr ser det ut att elpriset/kWh kommer att förbli på högre nivå en längre tid. Vintern 2022–2023 befaras blir lika dyr som 2021.

 

Var kan jag se elpriset just nu?

Du kan se elpriset just nu på den nordiska elbörsen Nord Pools sidor. Märk att priserna som du ser här inte inkluderar skatter, inköparens marginal och möjliga andra avgifter. Tänk också på kolla att valutan är i SEK och att priset anges i SEK/MWh.

Till Nord Pools sidor

0 kr fast avgift de 12 första månaderna!

För Kvick-elavtalen betalar du nu ingen fast månadsavgift det första året.

Se alla våra elavtal

Teckna elavtal nu

Fyll i ditt postnummer och se ditt elpris.

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.