Aktuella elpriser och elprisets utveckling

Vad är elpriset idag och hur ser prognosen ut för elprisets utveckling – går det upp eller ned? Bekanta dig nedan med aktuella elpriser och läs vad som påverkar elpriset.

Aktuella elpriser idag 2021

I dagsläget sommaren 2021 är elpriset dyrare än vad det var förra sommaren, då elpriset gick rekordlågt. I allmänhet påverkas aktuella elpriser i Sverige framför allt av vädret, eftersom stor tillgång på vind och vatten ökar energiproduktionen, vilket i sin tur sänker börspriserna.

December 2021

Månaden har inletts med att elpriset har skjutit i höjden och vi på Lumo Energi har sett oss tvungna att sluta sälja de flesta av våra normala fastprisavtal för elpriset är för volatilt och går inte att förutspå för stunden.

November 2021

Priset på utsläppsrätterna fortsätter att stiga. I de norra elområdena 1 och 2 har lågt spotpriset hållits på låg nivå, medan det varit högt  i elområde 3, likt elområde 4 där spotpriset stundvis stigit i skyarna. Magasinfyllnadsgraden har uppnått normalt medelvärde, alltså normal nivå.

Oktober 2021

Priserna på utsläppsrätter är fortfarande höga, men har gått lite nedåt. I de norra elområdena har spotpriserna hållits rätt låga, medan de övriga elområdena ännu lider av höga spotpriser, ävenom tendensen i södra Sverige går nedåt. Magasinfyllnadsgraden ökade lätt för det har äntligen kommit mer regn, men är ännu inte uppe på samma nivå som två tidigare år.

September 2021

Spotpriset har fortsatt att stiga under hela september i samtliga elområden och visar ingen tendens att sjunka inom nära framtid. Det torra vädret, som pågått redan länge, har orsakat att magasinfyllnadsgraden är under mediannivå. Detta påverkar direkt konsumentens elpris.

Teckna elavtal med –50 %!

  • Rörligt elpris nu extra billigt!
  • 0 kr fast avgift
  • 0 kr örespåslag 

Rabatterna gäller i 12 mån.

Teckna online!

På webben tar det bara några minuter!

Elpriser historik

År 2020 var ett mycket bra år för billig el i Sverige. Vädret var varmt och p.g.a. coronavirus, välfyllda vattendepåer, ökande mängd vindkraft och förmånligt pris på bränsle trycktes priset ner på elbörsen. Men när vintern kom och kylan slog till, steg priserna snabbt.

Se historiskt spotpris

Är elen dyr i Sverige?

Generellt kan man säga att elpriser i Sverige är billigare än i de andra nordiska länderna. Sverige och Norge har gott om vattenkraft, som tillgodoser vårt energibehov, medan t.ex. Finland har högre elpriser än Sverige, för överföringskapaciteten räcker inte till.

Brister i produktions- och överföringskapacitet förorsakar också prisskillnader inom Sverige, som har delats in i fyra olika elområden, för att sporra utvecklingen av mer elproduktion i södra Sverige.

När är elen som dyrast?

Priset på el påverkas av många saker, på kort sikt spelar vädret den viktigaste rollen. Om sommaren blir riktigt torr kan priset skjuta i höjden snabbt. I de nordiska länderna är vattenkraftens andel i elproduktionen exceptionellt hög, så mängden tillgängligt vatten har sin egen inverkan.

En regnig vår sänker ofta elpriset efter en kall vinter. Om det regnar och blåser mycket på våren, stiger den totala mängden vatten i vattenmagasinen och naturen, samt vindkraftsproduktionen ökar. I sådant fall ökar elproduktionen och därmed utbudet, vilket sänker elpriserna.

Vädret påverkar också elpriserna genom efterfrågan. Vid svår kyla förbrukas mer el, varmed den högre efterfrågan höjer priserna. När våren kommer och värmen ute stiger, sjunker efterfrågan ofta.

I synnerhet om du har elvärme hemma, märks förändringen från vinter till vår ofta också i elräkningen. Man kan nästan säga att vintermånaderna fördubblar elförbrukningen och på vårsidan minskar elräkningen med hälften.

Märk att under sommarhettan då det är riktigt varmt också inomhus så drar kylutrustning, alltså kylskåp och frys, mer ström än normalt. Speciellt om kylen är modell äldre, så är den inte närapå lika energisnål som de nyare modellerna. Energiförbrukningen ökar också om det inte finns tillräckligt med utrymme bakom kylen för ventilation. Det måste finnas minst 15 centimeter ledigt utrymme baktill för att förhindra att den överhettas. Läs fler energispartips för att spara in på elräkningen.

Elpris under dygnet

Kom ihåg att enskilda pristoppar faktiskt inte ökar elräkningen så mycket som man kanske tror. Har du valt ett elpris som mäts enligt timme och du kan styra dina största toppar i elförbrukningen till de mest gynnsamma timmarna på dygnet kan du påverka fakturans totala belopp. Det är oftast billigast att t.ex. värma huset under natten eller köra tvättmaskinen sent på kvällen.

Enskilda prisökningar per timme kommer inte att kunna undvikas i framtiden, eftersom vi blir alltmer beroende av vindkraft. Enskilda dyrare timmar inträffar när det inte blåser samtidigt som efterfrågan på el är högre än normalt. Det goda är trots allt att vindkraftsproduktionen ökar och att det också kommer att finnas fler billiga timmar.

Kvick Rörligt elpris med timmätning

Elpris kwh

Elpris anges som 0,00 öre/kWh och betyder alltså hur många öre en (1) kilowattimme (kWh) kostar. Elpriset till konsumenter inkluderar mervärdesskatt. Läs mer om hur elpriset sätts.

OBS! Överföringsavgift och energiskatt faktureras av elnätsbolaget.

Vilka delar ingår alltså i din totala kostnad för el?

Den totala kostnaden för din el består av tre delar:

  • försäljningspriset för el
  • kostnaden för överföring
  • skatter

Endast ca en tredjedel av detta, d.v.s. försäljningspriset för el, kan du själv påverka genom att välja fritt elhandelsbolag.

Elnätsbolaget, som äger infrastrukturen, står för överföringskostnaderna och energiskatten. Märk alltså att dessa kommer på nätbolagets räkning och måste tas i beaktande när du vill veta helhetskostnaden för din el. Elnätsbolaget har lokalt monopol och kan inte väljas fritt. De täcker sin investering i samt utveckling och förbättring av stamnätet genom att fakturera dig för överföringen mm.

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, aktivering av autogiro och elavtal …?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

08-43 737 858 [email protected]