Lumo Energi

Aktuella elpriser och elprisets utveckling

Vad är elpriset idag och hur ser prognosen ut för elprisets utveckling – går det upp eller ned? Bekanta dig nedan med aktuella elpriser och läs vad som påverkar elpriset.

 

Aktuella elpriser idag 2022

I allmänhet påverkas aktuella elpriser i Sverige framför allt av vädret, eftersom stor tillgång på vind och vatten ökar energiproduktionen, vilket i sin tur sänker börspriserna. Ukrainakriget kan komma att påverka elpriset, ävenom vi i Sverige inte direkt är beroende av rysk energiimport. De ökade bränslepriserna och den osäkra situationen i Europa kan påverka elpriset oavsett att Sveriges egen energiproduktion är rätt stabil.

 

2022 har inletts med dyrare än normalt elpris och elpriserna förutspås hållas på högre nivå än normalt fram till sommaren. 

 

Den kraftiga höjningen av priserna på naturgas, kol, olja och utsläppsrätter i Europa under 2021 förväntas vara kvar även under 2022 och 2023.

Svenska kraftnät, Kortsiktig marknadsanalys 2021

 

Varför är elpriset så högt nu?

Priset på el påverkas av utbud och efterfrågan. En faktor som särskilt påverkar elpriset i Norden är tillgången på vattenkraft. 2021 var ett torrt år och vattenmagasinen i både Norge och Sverige har varit under normal nivå. Vattenkraft producerar mycket el och när tillgången är begränsad har man varit tvungen att producera el med dyrare metoder. Ju mer väderkänslig elproduktion vi har, desto känsligare blir kraftsystemet för störningar: vid hård kyla är det ofta vindstilla, vilket i sin tur påverkar vindkraftsproduktionen, som varit låg de senaste månaderna. Mindre förändringar i efterfrågan eller elproduktionen medför därför större variationer i elpriserna.

 

En annan faktor till vår dyra el just nu är att Europa använder mycket naturgas för att generera el. Naturgaspriset har ökat sexfaldigt sedan våren 2021. Bakgrunden till det höga priset var låga naturgaslager i Europa efter en lång och kylig vinter och begränsningar i utbudet av naturgas från framför allt Ryssland. Även priset på kol och utsläppsrätter har ökat och allt detta återspeglas också i våra priser i Sverige.

Maj 2022

Maj började med att spotpriset i mellersta och södra Sverige steg drastiskt, men har fortsatt med sjunkande elpris i dessa områden. I norr har elpriserna hållits på lägre nivå, men visar tendens att kunna skjuta i höjden. 

April 2022

April såg stigande spotpriser i i norra Sverige och en nedgång i mellersta och södra Svergie. I SE1 och SE2 nästan fördubblades snittpriset när prisökningen låg på ca 30 öre/kWh. I SE3 och SE4 sjönk snittpriset med dryga 40 öre/kWh. 

Grafen visar endast spotpriset utan påslag, moms och övriga fasta kostnader.

Elpriser historik

År 2020 var ett mycket bra år för billig el i Sverige. Vädret var varmt och p.g.a. coronavirus, välfyllda vattendepåer, ökande mängd vindkraft och förmånligt pris på bränsle trycktes priset ner på elbörsen. Men när vintern kom och kylan slog till, steg priserna snabbt.

Under 2021 steg elpriserna till historiskt dyr nivå. Då blev det genomsnittliga systempriset 63 öre/kWh på elbörsen Nord Pool, vilket är en ökning med 52 öre jämfört med året innan. Detta motsvarar en ökning med otroliga 554 procent.

Se historiskt spotpris

Är elen dyr i Sverige?

Generellt kan man säga att elpriser i Sverige är billigare än i de andra nordiska länderna. Sverige och Norge har gott om vattenkraft, som tillgodoser vårt energibehov, medan t.ex. Finland har högre elpriser än Sverige, för överföringskapaciteten räcker inte till. 

 

Brister i produktions- och överföringskapacitet förorsakar också prisskillnader inom Sverige, som har delats in i fyra olika elområden, för att sporra utvecklingen av mer elproduktion i södra Sverige.

 

När är elen som dyrast?

Priset på el påverkas av många saker, på kort sikt spelar vädret den viktigaste rollen. Om sommaren blir riktigt torr kan priset skjuta i höjden snabbt. I de nordiska länderna är vattenkraftens andel i elproduktionen exceptionellt hög, så mängden tillgängligt vatten har sin egen inverkan.

 

En regnig vår sänker ofta elpriset efter en kall vinter. Om det regnar och blåser mycket på våren, stiger den totala mängden vatten i vattenmagasinen och naturen, samt vindkraftsproduktionen ökar. I sådant fall ökar elproduktionen och därmed utbudet, vilket sänker elpriserna.

 

Vädret påverkar också elpriserna genom efterfrågan. Vid svår kyla förbrukas mer el, varmed den högre efterfrågan höjer priserna. När våren kommer och värmen ute stiger, sjunker efterfrågan ofta.

 

I synnerhet om du har elvärme hemma, märks förändringen från vinter till vår ofta också i elräkningen. Man kan nästan säga att vintermånaderna fördubblar elförbrukningen och på vårsidan minskar elräkningen med hälften. Märk att under sommarhettan då det är riktigt varmt också inomhus så drar kylutrustning, alltså kylskåp och frys, mer ström än normalt. Speciellt om kylen är modell äldre, så är den inte närapå lika energisnål som de nyare modellerna. Energiförbrukningen ökar också om det inte finns tillräckligt med utrymme bakom kylen för ventilation. Det måste finnas minst 15 centimeter ledigt utrymme baktill för att förhindra att den överhettas.

Läs fler energispartips för att spara in på elräkningen.

Elpris under dygnet

Kom ihåg att enskilda pristoppar faktiskt inte ökar elräkningen så mycket som man kanske tror. Har du valt ett elpris som mäts enligt timme och du kan styra dina största toppar i elförbrukningen till de mest gynnsamma timmarna på dygnet kan du påverka fakturans totala belopp. Det är oftast billigast att t.ex. värma huset under natten eller köra tvättmaskinen sent på kvällen.

 

Enskilda prisökningar per timme kommer inte att kunna undvikas i framtiden, eftersom vi blir alltmer beroende av vindkraft. Enskilda dyrare timmar inträffar när det inte blåser samtidigt som efterfrågan på el är högre än normalt. Det goda är trots allt att vindkraftsproduktionen ökar och att det också kommer att finnas fler billiga timmar.

Kvick Rörligt elpris med timmätning

Elpris kWh

Elpris anges som 0,00 öre/kWh och betyder alltså hur många öre en (1) kilowattimme (kWh) kostar. Elpriset till konsumenter inkluderar mervärdesskatt. Läs mer om hur elpriset sätts.

OBS! Överföringsavgift och energiskatt faktureras av elnätsbolaget.

 

Vilka delar ingår alltså i din totala kostnad för el?

Den totala kostnaden för din el består av tre delar:

 • försäljningspriset för el
 • kostnaden för överföring
 • skatter

Endast ca en tredjedel av detta, d.v.s. försäljningspriset för el, kan du själv påverka genom att välja fritt elhandelsbolag.

 

Elnätsbolaget, som äger infrastrukturen, står för överföringskostnaderna och energiskatten. Märk alltså att dessa kommer på nätbolagets räkning och måste tas i beaktande när du vill veta helhetskostnaden för din el. Elnätsbolaget har lokalt monopol och kan inte väljas fritt. De täcker sin investering i samt utveckling och förbättring av stamnätet genom att fakturera dig för överföringen mm.

Lumo Energis elavtal

Elavtal med fast elpris

 • Fastslaget elpris/kWh under avtalstiden
 • Ett bra alternativ vid stor förbrukning
 • Enkel och trygg lösning
 • Kortare och längre bindningstider

 

Elavtal med rörligt elpris

 • Alltid det aktuella börspriset
 • Lönsammaste elavtalet i långa loppet
 • Utan bindningstid

* Angivet elpris gäller elområde 3.

Elavtal utan årsavgift

Med ett rörligt elavtal får du alltid din el till aktuellt pris. Med ett timmätt rörligt elavtal betalar du för precis det du använder. 

 • Månatligen varierande kWh-pris
 • Senaste månads elpris 111,53 öre/kWh (inkl. moms)
 • Välj timmätt om du vill kunna utnyttja de billiga timmarna
 • Påslagsrabatt + fri årsavgift i 1 år

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.