Lumo Energi

Elpriser

Elpriserna ändras dagligen och justeras enligt utbud och efterfrågan på el. Som konsument kan du välja att teckna elavtal till ett fast elpris eller ett rörligt elpris, helt enligt hur du tycker. Vi strävar efter att hålla våra elpriser så förmånliga som möjligt. Nedan kan du se våra elavtal och läsa mer om hur elpriserna sätts.

 

Aktuellt elpris

Vad är elpriset idag och hur ser prognosen ut för elprisets utveckling – går det upp eller ned? Generellt sett påverkas aktuella elpriser i Sverige främst av vädret, eftersom stor tillgång på vind och vatten ökar energiproduktionen, vilket i sin tur sänker börspriserna.

Läs mer om aktuellt elpris

Prognos och utveckling av elpriser

Under 2021 blev det genomsnittliga systempriset 63 öre/kWh på elbörsen Nord Pool, vilket är en ökning med 52 öre jämfört med året innan 2020. Detta motsvarar 554 procent.

2022 har inletts med fortfarande höga elpriser och elpriserna förutspås hållas på högre nivå än normalt fram till sommaren. 

Elprisets utveckling under 2021–2022

Obs! Grafen visar endast spotpris utan påslag, moms och övriga kostnader.

Varför är elen så dyr nu?

Vad påverkar elpriset? Varför har elen blivit så dyr just nu? Priset på el påverkas av utbud och efterfrågan. Prisfluktuationerna påverkas särskilt av kallt väder, tillgången på vattenkraft, prisläget i Europa och ökad efterfrågan på elektricitet inom bl.a. industrier och den politiska situationen i världen som Ukrainakriget.

 

"Den primära orsaken till att priserna drivits upp är en ökad global efterfrågan på energi i allmänhet och naturgas i synnerhet, kopplat till återhämtningen efter pandemin. Den ökade efterfrågan har inte kunnat mötas med ökad produktion." Infrastrukturdepartementet

 

En faktor som särskilt påverkar här i Norden är tillgången på vattenkraft. 2021 var ett torrt år och vattenmagasinen i både Norge och hos oss har varit under medelnivå. Vattenkraft producerar mycket el och när tillgången är begränsad har man varit tvungen att producera el med dyrare metoder. Är det hård kyla är det ofta vindstilla, vilket i sin tur påverkar vindkraftsproduktionen, som också varit låg på senaste månaderna.

En annan faktor är att Europa använder mycket naturgas för att generera el. Husen värms upp med el. Priset på naturgas har stigit riktigt kraftigt på kort tid och det kommer i sin tur att höja priset på el. Detta återspeglas också i våra priser i Sverige.

 

Kommer elen att bli dyrare?

Ingen vet. Det är svårt att förutspå om elpriset fortsätter att stiga eller om det sjunker. Vanligtvis är årets dyraste månader januari–februari, så det finns risk att elpriset når ännu högre än det varit nu. Ukrainakriget kan komma att påverka elpriset på ett ofördelaktigt sätt p.g.a. att Ryssland satts i bojkott på alla fronter, vilket kan innebära att naturgaspriset i Europa kommer att stiga i skyarna.

Hur bestäms elpriset?

Elpriset byggs upp av energipris, överföringskostnader i elnätet, energiskatt, mervärdesskatt och övriga myndighetsavgifter som elcertifikat.

Elpriset, alltså det pris du som konsument betalar, definieras av elbolaget och är den enda delen av elräkningen som du kan konkurrensutsätta. Ditt elpris påverkas bl.a. av produktionskostnaderna för energin och elpriset på elbörsen Nord Pool. Läs mer om hur elmarknaden i Sverige fungerar och se historiskt spotpris.

Märk! Elnätspriset (överföringsavgiften) påverkar inte själva elpriserna. Det lokala elnätsbolaget ansvarar för överföringen av el och elnätspriset. Även om du har ett elavtal med fast pris, kan elnätsavgiften ändras – för den ansvarar inte elbolaget för. Med elnätsavgiften täcks kostnader som uppkommer av leveransen av el samt kostnader för att uppehålla och förbättra infrastrukturen.

Skatternas del av elräkningen utgör över en tredjedel. Du betalar energiskatt enligt din elförbrukning och det lokala nätbolaget fakturerar också energiskatten utöver överföringsavgiften.

I ett hus med elförbrukning på ca 20 000 kWh/år delar sig kostnaderna på elräkningen ungefär enligt följande: elhandelsbolaget 30 %, elnätsbolaget 25 % och skatter och avgifter 45 %. Märk att elnätsavgiften och energiskatten faktureras av elnätsbolaget och hittas alltså på räkningen som kommer från dem.

* Angivet elpris gäller elområde 3.

Gör ett miljöval när du tecknar elavtal

Lägg till en fossilfri energikälla till ditt elavtal och bidra till en renare framtid! Alla våra elavtal kan kompletteras med 100 % vindkraft eller Klimatmix.

100 % vindkraft +7,5 öre/kWh
På en årsförbrukning av 2 000 kWh blir det 150 kr

Klimatmix +6,25 öre/kWh
På en årsförbrukning av 2 000 kWh blir det 125 kr

Om anvisningspris

Anvisningspris, eller anvisningsavtal, betyder det pris du betalar för din el om du inte har gjort något aktivt val av elhandlare. Det lönar sig alltid att välja själv elavtal så får man oftast ett bättre elpris.

Läs fler termer om elavtal

 

Kolla alltid jämförpris

Jämförpris anges enligt förbrukning: liten bostad 2 000 kWh, större bostad 5 000 kWh och villa 20 000 kWh. I jämförpriset ingår alla kostnader, även möjliga fasta avgifter utslaget på förbrukningen. Jämförpris anges för att du enkelt ska kunna jämföra elpriset mellan elbolag. Jämförpris baseras på föregående månads elpris för aktuellt (ditt sökta) elområde. Märk att nätkostnaden inte ingår.

Tips när du väljer elavtal

Utgå från dig och dina behov när du väljer elavtal: tycker du om risker eller föredrar du trygghet, bor du i villa eller lägenhet, klarar du av prisförändringar, förbrukar du mycket eller lite?

Fler tips när du väljer elavtal

 

Minska på elräkningen

Smart energiförbrukning minskar levnadskostnaderna. Förminska dina egna elkostnader genom att själv spara på energi när du kan. Släck t.ex. alltid lampan när du går ut ur rummet, tvätta byket i lite kallare vatten, håll inte tv:n, spelkonsolen och dvd-spelaren i stand by-läge …

Läs fler energispartips

Frågor och svar

Hur fungerar regeringens elpriskompensation?

Elpriskompensationen bygger på elförbrukningen för december 2021, samt januari och februari 2022. Det är ditt elnätsbolag som betalar ut kompensationen – inte ditt elhandelsbolag. Elnätsbolaget väljer själv hur de betalar ut kompensationen, men gör förmodligen en automatisk utbetalning eller kreditering på din elnätsfaktura. Vi tippar på att elpriskompensationen sker tidigast i mars/april.

Läs mer på regeringens sidor

Vad betyder börspris och spotpris?

Spotpris, också kallat börspris eller marknadspris, är det dagliga priset på elbörsen Nord Pool och sätts timme efter timme, baserat på tillgång och efterfrågan. Priset bildar ett månadsmedelvärde och du faktureras därför i efterhand när det är klart vad det genomsnittliga priset för el var den aktuella tidpunkten eller månaden.

Vad är Nord Pool och den nordiska elmarknaden?

Börsmarknaden för el i Norden heter Nord Pool; här säljs och köps el av producenter och leverantörer. Läs mer om elmarknaden

Vad betyder energiskatt?

Energiskatt är en statlig skatt som elnätsföretaget debiterar.

Tips! Hållbara lösningar för boende av energirådgivare

Visste du att du kan söka råd om daglig energianvändning och bli mer energismart med hjälp hos en energirådgivare i din kommun? Hen känner till hemmets energifrågor från LED-lampor till värmesystem. Rådgivningen är gratis.

Hitta din energirådgivare

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.