Elpriser

Elpriserna ändras dagligen och justeras enligt utbud och efterfrågan på el. Som konsument kan du välja att teckna elavtal till ett fast elpris eller ett rörligt elpris, helt enligt hur du tycker. Vi strävar efter att hålla våra elpriser så förmånliga som möjligt. Nedan kan du se våra elavtal och läsa mer om hur elpriserna sätts.

Aktuellt elpris

Vad är elpriset idag och hur ser prognosen ut för elprisets utveckling – går det upp eller ned? Generellt sett påverkas aktuella elpriser i Sverige främst av vädret, eftersom stor tillgång på vind och vatten ökar energiproduktionen, vilket i sin tur sänker börspriserna.

Läs mer om aktuellt elpris

Rörligt elpris

 • 0 öre påslag i ett år
 • 0 kr fast avgift i ett år
 • –50 % på första månadens elpris!

Senaste månads rörliga elpris 
225,93 öre/kWh (elområde 3)

Teckna nu

Märk! På grund av marknadssituationen har vi inga normala fastprisavtal just nu!

För närvarande har vi ingen möjlighet att sälja normala fastprisavtal samt fast elpris till er som bor i södra Sverige, elområde 4. Den rådande marknadssituationen påverkar elpriserna så mycket att vi inte kan köpa in ett fast elpris. Så fort marknadsläget blir bättre kommer vi erbjuda fasta priser igen.

Prognos och utveckling av elpriser

Under 2021 blev det genomsnittliga systempriset 63 öre/kWh på elbörsen Nord Pool, vilket är en ökning med 52 öre jämfört med året innan 2020. Detta motsvarar 554 procent.

2022 har inletts med fortfarande höga elpriser och elpriserna förutspås hållas på högre nivå än normalt fram till sommaren. 

Spotprisets utveckling under 2021

Grafen visar endast spotpriset utan påslag, moms och övriga fasta kostnader.

Varför är elen så dyr nu?

Vad påverkar elpriset? Varför har elen blivit så dyr just nu? Priset på el påverkas av utbud och efterfrågan. Prisfluktuationerna påverkas särskilt av kallt väder, tillgången på vattenkraft, prisläget i Europa och ökad efterfrågan på elektricitet inom bl.a. industrier.

"Den primära orsaken till att priserna drivits upp är en ökad global efterfrågan på energi i allmänhet och naturgas i synnerhet, kopplat till återhämtningen efter pandemin. Den ökade efterfrågan har inte kunnat mötas med ökad produktion." Infrastrukturdepartementet

En faktor som särskilt påverkar här i Norden är tillgången på vattenkraft. 2021 var ett torrt år och vattenmagasinen i både Norge och hos oss har varit under medelnivå. Vattenkraft producerar mycket el och när tillgången är begränsad har man varit tvungen att producera el med dyrare metoder. Är det hård kyla är det ofta vindstilla, vilket i sin tur påverkar vindkraftsproduktionen, som också varit låg på senaste månaderna.

En annan faktor är att Europa använder mycket naturgas för att generera el. Husen värms upp med el. Priset på naturgas har stigit riktigt kraftigt på kort tid och det kommer i sin tur att höja priset på el. Detta återspeglas också i våra priser i Sverige.

Kommer elen att bli dyrare?

Ingen vet. Det är svårt att förutspå om elpriset fortsätter att stiga eller om det sjunker. Vanligtvis är årets dyraste månader januari–februari, så det finns risk att elpriset når ännu högre än det varit nu.

Hur bestäms elpriset?

Elpriset byggs upp av energipris, överföringskostnader i elnätet, energiskatt, mervärdesskatt och övriga myndighetsavgifter som elcertifikat.

Elpriset, alltså det pris du som konsument betalar, definieras av elbolaget och är den enda delen av elräkningen som du kan konkurrensutsätta. Ditt elpris påverkas bl.a. av produktionskostnaderna för energin och elpriset på elbörsen Nord Pool. Läs mer om hur elmarknaden i Sverige fungerar och se historiskt spotpris.

Märk! Elnätspriset (överföringsavgiften) påverkar inte själva elpriserna. Det lokala elnätsbolaget ansvarar för överföringen av el och elnätspriset. Även om du har ett elavtal med fast pris, kan elnätsavgiften ändras – för den ansvarar inte elbolaget för. Med elnätsavgiften täcks kostnader som uppkommer av leveransen av el samt kostnader för att uppehålla och förbättra infrastrukturen.

Skatternas del av elräkningen utgör över en tredjedel. Du betalar energiskatt enligt din elförbrukning och det lokala nätbolaget fakturerar också energiskatten utöver överföringsavgiften.

I ett hus med elförbrukning på ca 20 000 kWh/år delar sig kostnaderna på elräkningen ungefär enligt följande: elhandelsbolaget 30 %, elnätsbolaget 25 % och skatter och avgifter 45 %. Märk att elnätsavgiften och energiskatten faktureras av elnätsbolaget och hittas alltså på räkningen som kommer från dem.

Våra elavtal och elpriser

Vi erbjuder elavtal till fast elpris och till rörligt elpris. Bekanta dig med våra elavtal och kolla vilket elpris passar dig. Ett fast pris brukar rekommenderas om du bor i villa och har hög förbrukning, medan ett rörligt pris lämpar sig väl när du bor i lägenhet och förbrukar mindre energi.

Läs våra tips när du jämför elpriser och elavtal

Rörliga elpriser ger dig el till spotpris plus påslag.

Kvick Rörligt pris-elavtal

 • Första månaden till halva priset!
 • 12 första månaderna utan fasta avgifter!
 • Alltid det aktuella börspriset
 • Lönsammaste elavtalet i långa loppet
 • Kräver inte lång bindningstid

Läs mer och teckna

Ett fast elpris håller samma trygga nivå under hela avtalstiden.

Trygg Fast pris-elavtal

 • Fast kilowattpris under bindningstiden
 • Bästa alternativet vid högre förbrukning
 • Enkel och bekymmersfri lösning
 • Kortare och längre bindningstider

Läs mer och teckna

Gör ett miljöval när du tecknar elavtal

Lägg till en fossilfri energikälla till ditt elavtal och bidra till en renare framtid! Alla våra elavtal kan kompletteras med 100 % vindkraft eller Klimatmix.

100 % vindkraft +5 öre/kWh
På en årsförbrukning av 2 000 kWh blir det 100 kr

Klimatmix +3,75 öre/kWh
På en årsförbrukning av 2 000 kWh blir det 75 kr

Frågor och svar 

Vad betyder anvisningspris?

Det pris du betalar för din el om du inte har gjort något aktivt val av elhandlare. 

Se vår lista med fler termer för el och elavtal

Vad är jämförpris?

Jämförpris anges enligt förbrukning: liten bostad 2 000 kWh, större bostad 5 000 kWh och villa 20 000 kWh. I jämförpriset ingår alla kostnader, även möjliga fasta avgifter utslaget på förbrukningen. Jämförpris anges för att du enkelt ska kunna jämföra elpriset mellan elbolag. Jämförpris baseras på föregående månads elpris för aktuellt (ditt sökta) elområde. Märk att nätkostnaden inte ingår.

Tips när du väljer elavtal

Utgå från dig och dina behov när du väljer elavtal: tycker du om risker eller föredrar du trygghet, bor du i villa eller lägenhet, klarar du av prisförändringar, förbrukar du mycket eller lite?

Läs mer för att välja rätt elavtal för dig

Hur kan jag minska på elräkningen?

Smart energiförbrukning minskar levnadskostnaderna. Förminska dina egna elkostnader genom att själv spara på energi när du kan. Släck t.ex. alltid lampan när du går ut ur rummet, tvätta byket i lite kallare vatten, håll inte tv:n, spelkonsolen och dvd-spelaren i stand by-läge …

Läs fler energispartips

 

Hållbara lösningar för boende får du av kommunens energirådgivare.

Tips! Hållbara lösningar för boende av energirådgivare

Visste du att du kan söka råd om daglig energianvändning och bli mer energismart med hjälp hos en energirådgivare i din kommun? Hen känner till hemmets energifrågor från LED-lampor till värmesystem. Rådgivningen är gratis.

Hitta din energirådgivare

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, aktivering av autogiro och elavtal …?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

08-43 737 858 [email protected]