Lumo Energi

Varifrån kommer vår el?

Se ursprung och produktionsmetod nedan för den el Lumo Energi säljer samt dess miljöpåverkan.

Lumo Energi köpte under 2020 in totalt 83 657 MWh el. Vår kvotplikt för elcertifikat för detta år var 25,5 %.

Den el som Lumo Energi sålde 2020 fördelade sig på olika energikällor enligt följande:

  • Förnybara energikällor 36 %
  • Kärnkraft 26 % 
  • Fossila energikällor 38 %

 

Koldioxidutsläpp: 253,80 CO2/kWh

Kärnbränsleavfall: 0,82 mg/kWh