Lumo Energi

Säga upp elavtal

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig om du behöver säga upp ditt elavtal hos oss på Lumo Energi. Nedan hittar du information om hur du går till väga samt bl.a. hur lösenavgiften beräknas och hur du säger upp elavtal vid dödsfall.

 

Hur säga upp elavtal?

Du säger upp ditt elavtal genom att meddela oss antingen skriftligen eller genom att ringa kundservicen. Vi på Lumo Energi tar helst emot din uppsägning skriftligen per e-post, så det inte finns risk för missförstånd. Då har båda parter svart på vitt vad som överenskommits om t.ex. datum då elavtalet tar slut. När vi tagit emot din uppsägning skickar vi en bekräftelse via e-post eller post till dig.

Kontakta kundservice

Uppsägningstid elavtal

Fast elpris – löper tills bindningstiden tar slut. Brytavgift tas ut om avtalet avslutas i förtid.

Konstant Fast elpris-avtal gäller tills vidare. Avtalet har en (1) månads uppsägningstid.

Rörligt elpris-avtal löper tills vidare och har en (1) månads uppsägningstid.

Märk! Har du tecknat ett Kvick Rörligt elpris-avtal med kampanjpris gäller en (1) månads uppsägningstid efter första kampanjmånaden. Om avtalet sägs upp under kampanjmånaden gäller två (2) månaders uppsägningstid.

Kan man säga upp tidsbundet elavtal?

Ett tidsbundet elavtal med fast elpris löper tills bindningstiden löper ut. Väljer du att säga upp elavtalet före avtalstiden är slut gör du ett avtalsbrott och får då betala en lösenavgift. Denna kompenserar oss för kostnader som uppstår på grund av att du avbryter avtalet i förtid. Du behöver inte betala brytavgift när bindningstiden löper ut och du i samband med det väljer att byta elavtal.

Märk! Att säga upp elavtal vid flytt orsakar ingen lösenavgift.

 

När säga upp elavtal?

Har du ett tidsbundet elavtal får du ett meddelande från elbolaget tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan elavtalet löper ut. Detta är tillfället då du ska kontakta elbolaget och säga upp ditt elavtal om du inte vill fortsätta med elbolaget till det pris de erbjuder dig. Märk att oftast måste du alltså godkänna det erbjudna elpriset för att du ska erhålla det. Om du inte reagerar på elbolagets meddelande, byts ditt elavtal till ett fortlöpande rörligt avtal. Märk att här finns det skillnader mellan elbolag. Vissa lägger dig automatiskt över på ett motsvarande avtal som du haft tidigare, t.ex. om du haft ett 1 års fast elavtal så förlängs avtalet automatiskt till ett nytt 1 års fast avtal. Därför är det viktigt att du svarar på elbolagets meddelande om att ditt avtal löper ut.

 

Har du ett rörligt avtal kan du enkelt säga upp det när du vill. Du behöver inte oroa dig för lösenavgifter eller automatiska förlängningar. Ett rörligt elavtal har oftast endast en månads uppsägningstid, men detta lönar sig att kolla i avtalsvillkoren eftersom det kan variera enligt elhandlare.

 

Att säga upp elavtal vid flytt orsakar ingen lösenavgift.

 

Säga upp elavtal vid flytt

Vissa elbolag tillåter dig, andra elbolag kräver dig och några låter dig inte flytta med ditt nuvarande elavtal. Hos Lumo Energi kan du inte flytta med ditt elavtal, men vi tecknar gärna ett nytt elavtal med dig på din nya adress.

Uppsägning av elavtal vid flytt orsakar ingen lösenavgift. Så med andra ord, när du flyttar och blir folkbokförd på annan adress (flytt enligt Skatteverkets definition av definitiv avflyttning) får du säga upp bundet elavtal utan lösenavgift.

 

Tips för uppsägning vid flytt

  • Börja med att säga upp ditt elnätsabonnemang med nätbolaget. Märk att det inte räcker med endast en adressförändring.
  • Säg upp ditt elavtal så tidigt som möjligt innan flytt (gärna en månad men minst 14 dagar).
  • Teckna nytt elnätabonnemang och elavtal på den nya adressen.
  • Kom ihåg! Att säga upp elavtal vid flytt orsakar ingen lösenavgift.

Märk! Om du endast vill byta elbolag och elavtal utan att du flyttar, då får du betala en lösenavgift.

Vad betyder lösenavgift?

Lösenavgift eller brytavgift är en avgift för kontraktsbrott och varierar enligt elbolag. Brytavgift hamnar du betala då du säger upp ett tidsbundet elavtal före det löper ut, t.ex. om du vill byta elbolag. Detta är något som är värt att tänka på speciellt då du tecknar elavtal som löper för en längre tid som 2–5 år.

Lösenavgiften beräknas ofta till en rörlig del på X öre/kWh för beräknad elförbrukning under kvarvarande bindningstid samt en administrativ avgift. Lösenavgiften är inte momspliktig.  Ersättningen får motsvara högst vad elhandelsföretaget kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid.

 

Exempel. Du har en uppskattad årsförbrukning av 2000 kWh och ett 12 månaders kontrakt. Du säger upp kontraktet när det är 3 månader kvar. Lösenavgiften enligt avtalsvillkoren är 10 öre/kWh samt 500 kr administrativ avgift. Då hamnar du betala lösenavgift för ca 500 kWh beräknad förbrukning x 10 öre/kWh + 500 kr = 550 kr.

 

Hur lösenavgiften beräknas står i avtalsvillkoren och varierar från elhandelsbolag till elhandelsbolag. Lumo Energis lösenavgift hittar du i våra avtalsvillkor.

Om ångerrätt och att säga upp elavtal innan det börjat

Om du har tecknat ditt elavtal på distans har du enligt lagen om distansavtal utanför affärslokaler 14 dagars ångerrätt. Du kan ringa eller skicka e-post till oss med din begäran om annullering eller använda Konsumentverkets blankett för att ångra ditt avtal. 

ÅNGERBLANKETT 

 

När ångerfristen har gått ut, gäller normala avtalsvillkor för uppsägning av elavtal, vilket innebär att du kan hamna betala lösenavgift om du tecknat ett elavtal till fast elpris.

 

Uppsägning av elavtal är enklast med ett e-postmeddelande.

 

Säga upp elavtal vid dödsfall

De efterlevande dödsbodelägarna ska kontakta både elnätsbolag och elbolag och meddela att kunden avlidit. I juridisk mening upphör befintliga avtal med den avlidne i samband med dödsfallet och nya avtal ska tecknas av dödsboet. Vid kunds dödsbo löper avtalet vidare under branschens Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare och uppsägningstiden är 14 dagar.

 

Istället för att dödsboet skriver om elavtalet, kan också någon av delägarna i dödsboet välja att själv stå för elavtalet i eget namn. Denne tecknar då nya avtal för både elnät och elleverans i sitt namn. Därefter gäller normala uppsägningstider.

Ge oss feedback!

Vi är ledsna att se dig gå och vill gärna veta varför. Berätta utan vidare om det är något vi kan göra bättre, så att du vill stanna som kund hos oss. Vi lyssnar på all feedback och tar gärna emot förslag på hur saker kan utvecklas. Vi har din el i fokus!

Ge feedback

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.