Mikroproduktion för en bättre morgondag

Är du redan en del av lösningen?

Det har blivit allt mer populärt att producera förnybar energi själv och att t.ex. ha solceller på villataket för att bidra till ett fossilfritt samhälle. Det är en enkel och klimatsmart lösning som allt fler väljer, från 2017 till 2018 ökade solcellsanläggningarna i Sverige med över 60 %.

Vill du också förtjäna på din egenproducerade förnybara energi? När solen skiner ojämnt året igenom, varierar energimängden som solcellerna producerar – emellanåt har du passligt, ibland för lite och ibland för mycket. Då är ett bra elavtal av högsta vikt för att du ska utjämna topparna och dalarna – och minska din elräkning.

Mikroproduktion. En anläggning som har ett säkringsabonnemang på högst 63 A och en installerad produktion på högst 43,5 kWh och där inmatningen inte är större än uttaget under ett kalenderår. Anläggningen måste vara registrerad på en privatperson.

 

Så här gör du om du vill sälja din överskottsel

Anslut dig till elnätet

En behörig elinstallatör installerar din produktionsanläggning och anmäler din anläggning till det lokala nätbolaget, som du måste ha ett elnätsavtal med – både ett utmatnings- och inmatningsabonnemang. Elnätsföretaget byter ut din elmätare till en elmätare, som kan mäta både förbrukad el och den el som matas ut i elnätet. Bytet är kostnadsfritt.

När installationen är gjord och du har fått klartecken av elnätsbolaget, kan du sälja din överskottsproduktion. Om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag, får du automatiskt samma elhandlare för din överskottsproduktion som för din förbrukning.

Märk! För din energiförbrukning, som inte täcks av din egen produktion, har du ett vanligt elhandelsavtal. För din överskottsproduktion, som du säljer, krävs ett köpeavtal med ett valfritt elhandelsbolag. Ofta kräver dock elhandlarna att du har ett elavtal med dem, för att de ska köpa din överskottsproduktion.

 

Sälj din överskottsel

Kontakta oss och sälj din överskottsproduktion till oss!

Teckna ett elavtal med oss, så köper vi din överskottsel till ett pris baserat på Nord Pools spotpris i ditt elområde, plus moms på 25 %. Vi redogör för elen du levererat till oss på en skild faktura, en s.k. självfaktura. Din ersättning återbetalas på din nästkommande elhandelsfaktura.

Kontakta oss för att teckna ett avtal för mikroproduktion

Läs våra avtalsvillkor.

Bra att veta

Behörig elinstallatör

Att ansluta en produktionsanläggning ses som en fast anslutning och måste därför utföras av en behörig elinstallatör.

Investeringstöd

Privatpersoner kan få stöd för investeringskostnaden när de installerar solceller. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdraget. Läs mer på Energimyndigheternas sidor.

Skattereduktion för mikroproducenter

Läs mer på Skatteverkets sidor