Lumo Energi

Fast eller rörligt elpris

Vad är skillnaden mellan ett fast elpris och ett rörligt elpris? Vilka är fördelarna och nackdelarna med de olika avtalen? Och vilket ska du välja?

* Angivet elpris gäller elområde 3.

Vad är skillnaden mellan fast och rörligt elpris?

Nedan benar vi ut skillnaderna samt fördelarna och nackdelarna med de olika avtalstyperna. När du väljer elavtal, är det bra att tänka både på den egna ekonomin och om du har möjlighet att optimera din energiförbrukning.

Fast elpris

 • Jämnt elpris under hela bindningstiden
 • Lätt att beräkna vad du ska betala för din elanvändning
 • Inga oväntade kostnader
 • Lumo Energis erbjudande: förbeställt avtal med fri fast avgift

Teckna

Rörligt elpris

 • Du får alltid det aktuella spotpriset
 • Rörligt pris är ofta förmånligast i längden
 • Ingen bindningstid
 • Lumo Energis erbjudande: fri fast avgift i 12 mån. + påslagsrabatt

Teckna

Ett fast elpris med bindningstid

Ett fast elpris är oftast ett tidsbundet elavtal. Det fasta elpriset fungerar i huvudsak så att elhandlaren köper in el, lägger på sitt påslag samt ett pristillägg (en extra marginal) för att skydda sig mot eventuella prishöjningar under avtalstiden. El säljs nämligen på elbörsen och elpriset fluktuerar dagligen enligt säsong, utbud och efterfrågan. Eftersom ingen elhandlare har en kristallboll som kan förutspå om elpriset stiger eller sjunker om ett par månader, tar elhandlaren med pristillägget ut en sorts garanti för att försäkra sig om att hen täcker alla kostnader. Dessa kostnader bakas alla in i det fasta elpriset som erbjuds till konsumenten.

När du tecknar ett fast elpris är det värt att komma ihåg att du inte kommer att kunna njuta av ett fall i elmarknadspriserna om priset på börshandlad el sjunker under avtalstiden. Med ett tidsbundet elavtal till fast elpris förblir elpriset detsamma under hela avtalstiden, även om börskursen stiger eller sjunker.

Fördel. Det fasta elpriset är samma under hela avtalstiden.

Nackdel. Du kan inte utnyttja sjunkande elpriser under bindningstiden.

Teckna

Fast elpris utan bindningstid

Lumo Energi har utvecklat ett elavtal, som ger dig ett fast elpris samtidigt som det är fritt från bindningstid. Vårt Konstant Fast elpris ger dig alltså ett jämnt elpris, ingen bindningstid och du har därmed lätt att beräkna vad du ska betala för din energiförbrukning. Med andra ord – ditt fasta elpris löper alltså på utan att du måste komma ihåg något annat än att betala räkningen när den kommer. Elpriset kan komma att justeras under avtalets gång, men då meddelar vi dig två (2) månader i förväg.

Fördel. Fast pris utan bindningstid.

Nackdel. Priset kan justeras under avtalets gång.

Teckna

Ett fortlöpande rörligt elpris

El till börspris, m.a.o. el till rörligt pris, är över tid det billigaste sättet att köpa el. Jämfört med ett fast elpris, kräver trots det ett rörligt elpris en något högre risktolerans av dig eftersom elpriset på rörlig el varierar månatligen. Risk och avkastning går ju oftast hand i hand!

Ett rörligt elavtal följer direkt elmarknadens spotpris timme för timme. Elhandlaren sätter ett påslag för att täcka sina egna kostnader för inköp av energin på börsen och för att täcka myndighetskostnader. Märk att elcertifikat oftast debiteras separat. Men elhandlaren behöver inte skydda sig mot möjliga prishöjningar eftersom det rörliga avtalet rör sig med elpriset på elbörsen och behöver därmed inte ta ut en extra garanti som i fastprisavtalet. Ett elavtal med rörligt pris kan vara månads- eller timmätt.

Prissättningen på börshandlad el är därmed mer transparent än andra typer av elavtal, eftersom påslaget, som du betalar, är känt och skrivs ut – till skillnad från fastprisavtal där motsvarande kostnader bakas in i själva elpriset.

Fördel. Du betalar alltid aktuellt elpris utan prisgarantier.

Nackdel. Stiger elpriset, betalar du ett högre pris genast.

Teckna

Passar ett rörligt elpris till alla?

Eftersom ett rörligt elpris är statistiskt sett lönsammast i längden är det ju det bästa elavtalet för alla – eller? Finns det situationer då ett fast elpris kanske är ett smartare val? Tänk på följande när du väljer mellan fast eller rörligt elpris.

1. Kan du optimera din elförbrukning?

Den största ekonomiska fördelen med ett rörligt elavtal kommer om du kan optimera din elförbrukning, det vill säga att fördela den till de billigaste timmarna på dygnet. En villa med elvärme, som kan regleras till att värma huset nattetid är ett exempel. Eller om du kan köra tvättmaskinen under de billiga timmarna sparar du också. Ett rörligt elpris med timmätning är det bästa valet när du kan optimera energiförbrukningen.

Bor du i liten lägenhet har du troligen så liten elförbrukning att den maximala nyttan av att optimera energiförbrukningen inte märkvärt påverkar elräkningen. Samtidigt rekommenderas just till små lägenheter ett rörligt elpris, av exakt samma orsak – att elförbrukningen är så låg så förändringarna i elpris märks inte lika markant och man drar genast nytta av det sjunkande elpriset.

2. Klarar du av plötsliga toppar på elräkningen?

Det är viktigt att inse att med ett rörligt elpris växlar elräkningen månatligen. Detta passar inte nödvändigtvis alla, speciellt om du måste kunna beräkna och hålla noga koll på dina utgifter. Med ett rörligt elavtal varierar elkostnaderna varje månad, eftersom elpriset varierar varje månad – ibland mer och ibland mindre.

Fördelen här med ett fast elpris per kilowattimme är att du betalar samma pris varje månad för din el och kan därmed enklare beräkna dina elkostnader, speciellt om du har en jämn förbrukning.

Nackdelen blir ju då att om elpriset plötsligt skulle sjunka drastiskt, fortsätter du att betala samma ”höga” elpris som tidigare, medan du med det rörliga elpriset genast drar nytta av det låga priset.

Detta fungerar självklart också åt andra hållet: stiger elpriset drastiskt, betalar du någon månad ett högre elpris än om du skulle ha ett fast elpris, där elhandlaren tar emot den stöten.

3. Var bor du?

Sverige är indelat i fyra elområden som påverkar ditt elpris. På grund av bl.a. flaskhalsar i överföringskapaciteten är elpriset i södra Sverige är så gott som alltid högre än i norr. Då kan det kännas tryggare med ett med ett fast elavtal, som håller en jämn nivå under bindningstiden, som t.ex. Trygg Fast pris med två års bindningstid.

Hur inverkar årstiden på elpriset?

Under kyliga vintrar förbrukas ofta mer el än under sommaren, vilket ökar dina elkostnader. Under vintern stiger också elpriset ofta lite jämfört med sommaren. Men om sommaren blir het och torr, som under 2021, kan elpriset skjuta i höjden för vattenmagasinen i norr sinar. Elpris/kWh sätts enligt utbud och efterfrågan, men många andra faktorer som världssituationen påverkar också.

Aktuellt elpris

Elavtal utan årsavgift

Med ett rörligt elavtal får du alltid din el till aktuellt pris. Med ett timmätt rörligt elavtal betalar du för precis det du använder. 

 • Månatligen varierande kWh-pris
 • Senaste månads elpris 128,58 öre/kWh (inkl. moms)
 • Välj timmätt om du vill kunna utnyttja de billiga timmarna
 • Påslagsrabatt + fri årsavgift i 1 år

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.