Elavtal för företag och bostadsrättsförening

Ett elavtal med ett pålitligt elbolag ger dig sinnesfrid och låter dig fokusera på din kärnverksamhet – ditt företag. Lumo Energi erbjuder hållbara elavtal till småföretag och bostadsrättsföreningar och allt däremellan.

Tre orsaker att välja Lumo Energi

  1. Förmånligt fast eller rörligt elpris
  2. Välj ett tidsbundet eller fortlöpande elavtal
  3. Lägg till 100 % vindkraft för ett hållbart alternativ

Våra elavtal för företag

Kvick Rörligt pris Företag

Fortlöpande elavtal

Rörligt Elavtal Företag baserar sig på elbörsens månadspris på el.

Elavtalet Kvick Rörligt pris Företag gäller tills vidare och får sägas upp av båda parter med två (2) månaders varsel. Du kan kan när som helst byta till ett elavtal med bindningstid eller fastpris. Rörligt Elavtal Företag baseras på den nordiska elbörsens elpriser för aktuellt elområde och bestäms på månadsbasis. Till det rörliga elpriset kommer ett påslag, som täcker skatter, avgifter och bl.a. elcertifikat.

Trygg Fast pris Företag

Tidsbundet elavtal

Fast Elavtal Företag baserar sig på ett fastslaget elpris med bindningstid.

Elavtalet Trygg Fast pris Företag innebär att elavtalet har ett fast pris, som gäller på bestämd tid. Det tidsbundna elavtalet erbjuder ett förutsägbart och därmed riskfritt pris. Ett fast elpris utgör också ett enkelt alternativ för budgetering och att beräkna kostnaderna. Fast Elavtal Företag kan väljas med bindningstid på upp till två år.

Vindkraft är en fossilfri energikälla som kan läggas till elavtal företag tecknar.

Stå upp för framtiden med hållbar energi

När du väljer att köpa din el från en ursprungsgaranterad fossilfri energikälla ger du ett grönt handtag till framtiden! Alla våra företagselavtal kan kompletteras med 100 % vindkraft eller Klimatmix.