Elavtal för företag och bostadsrättsförening

Ett elavtal med ett pålitligt elbolag ger dig sinnesfrid och låter dig fokusera på din kärnverksamhet – ditt företag. Lumo Energi erbjuder hållbara elavtal till småföretag och bostadsrättsföreningar och allt däremellan.

Tre orsaker att välja Lumo Energi

  1. Förmånligt fast eller rörligt elpris
  2. Välj ett tidsbundet eller fortlöpande elavtal
  3. Lägg till 100 % vindkraft för ett hållbart alternativ

Våra elavtal för företag

Kvick Rörligt pris Företag

Elavtalet Kvick Rörligt pris Företag gäller tills vidare och får sägas upp av båda parter med två (2) månaders varsel. Du kan kan när som helst byta till ett elavtal med bindningstid eller fastpris. Elpriset baseras på den nordiska elbörsens elpriser för aktuellt elområde och bestäms på månadsbasis. Till det rörliga elpriset kommer ett påslag, som täcker skatter, avgifter och bl.a. elcertifikat.

Trygg Fast pris Företag

Elavtalet Trygg Fast pris Företag innebär att elavtalet har ett fast pris, som gäller på bestämd tid. Det tidsbundna elavtalet erbjuder ett förutsägbart och därmed riskfritt pris. Ett fast elpris utgör också ett enkelt alternativ för budgetering och att beräkna kostnaderna.

Stå upp för framtiden med hållbar energi

När du väljer att köpa din el från en ursprungsgaranterad fossilfri energikälla ger du ett grönt handtag till framtiden! Alla våra företagselavtal kan kompletteras med 100 % vindkraft eller Klimatmix.