Lumo Energi

Elområden Sverige

Sverige delades in i elområden redan 2011. Orsaken till uppdelningen var att uppmuntra till investeringar i energiproduktion och kraftverk i södra Sverige där det finns ett underskott på el, samt understöda, förbättra och bygga ut överföringskapaciteten från norr. I norr finns det gott om vattenkraft, men eftersom det finns färre människor bosatta här, transporteras den mesta elen mot de södra delarna av landet där de flesta människorna är bosatta.

 

Kapacitetsbrist

På sina ställen finns det flaskhalsar i stamnätet, elnätet, via vilket elen leds hem till dig. Dessa flaskhalsar orsakar kapacitetsbrist. I Sverige är en stor del av elnätet byggt redan på 1920- och 1980-talet. Kapaciteten i elnätet räcker helt enkelt inte till längre i dagens läge när vi inte endast ska värma hus och laga mat, utan också behöver ladda mobiltelefoner, elbilar och surfa på internet.

 

Problemen som finns gällande utbyggandet av elnätet på alla nivåer (stamnät, regionnät och lokalnät) är helt enkelt att det går för långsamt; det behövs såväl planering som tillstånd och markuppköp för ledningarna måste ju dras genom någons mark – och allt detta borde ha skett redan.  

 

Uppdelningen i elområden är alltså inriktad på att förstärka elnätet, som måste tåla hög press och stora mängder av elöverföring, vilket innebär ständigt underhåll, förnyelse och reparationer av ledningarna. För att elen inte ska behöva transporteras flera hundratals mil, är det värt att bygga ut och producera mer el där det bor fler människor. Ju mer lokal produktion som finns, desto större kapacitet och mindre behov av transporterad el – och kanske någon dag lägre elpriser för konsumenterna i södra Sverige.

Läs mer om hur elmarknaden fungerar i Sverige

 

Regionala elprisskillnader mellan elområden

Ditt elpris beror direkt på ditt elområde. Bor du i Norrbotten (elområde 1) med mycket elproduktion betalar du sannolikt mindre för din el, än om du bor i södra Sverige (elområde 4) som har ett underskott på energiproduktion. De flesta svenskar, alltså alla som bor inom elområde 3, har ett elpris där mittemellan det riktigt höga eller låga. Fast när det blir vinter och torrt och kylan knäpper i knutarna, då stiger elpriset för alla elområden. Läs mer om aktuella elpriser

Elområden karta

På kartan ser du hur gränserna för de fyra olika elområdena går. Elförbrukningen i Sverige är som störst i storstadsregionerna Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län, vilka står för ca 40 % av all energiförbrukning.

Sverige är indelat i fyra elområden från norra till södra Sverige.

Elområde 1 (SE1)

Norra Sverige hör till elområde 1. Detta gäller för Norrbottens län och delar av Västerbottens län. Här finns den största delen av vattenkraften som produceras i Sverige.

Elområde 2 (SE2)

Elområde 2 igen täcker hela Jämtlands län och Västernorrlands län och delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.

I elområde 2 produceras vindkraft, som är Sveriges tredje största energikälla för elproduktion.

Elområde 3 (SE3)

Från Stockholm till Göteborg sträcker sig elområde 3 ut över största delen av Mellansverige och tar med Gotland på svängen ut till havs. Elområde 3 har högst elförbrukning av alla elområden, för majoriteten av landets befolkning bor här. Inom detta område produceras det kärnkraft, som dock sakta med säkert håller på att trappas ned till förmån för förnybar energi.

Elområde 3 inkluderar Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län ingår i området.

Elområde 4 (SE4)

Elområde 4 täcker hela södra Sverige fram till danska gränsen och hit hör också Öland. I södra Sverige står vindkraft för den största delen av elproduktion i området. I Skåne utnyttjas också geoenergi.

I elområde 4 ingår Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län och delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.

Vilket elområde tillhör jag?

På Svenska kraftnäts karta kan du enkelt kolla vilket elområde du tillhör.

nätområden.se

Frågor och svar

Hur fungerar regeringens elpriskompensation?

Elpriskompensationen bygger på elförbrukningen för december 2021, samt januari och februari 2022. Det är ditt elnätsbolag som betalar ut kompensationen – inte ditt elhandelsbolag. Elnätsbolaget väljer själv hur de betalar ut kompensationen, men gör förmodligen en automatisk utbetalning eller kreditering på din elnätsfaktura. Vi tippar på att elpriskompensationen sker tidigast i mars/april.

Läs mer på regeringens sidor

Varför är elen så dyr nu?

Priset på el påverkas av utbud och efterfrågan. En faktor som särskilt påverkar elpriset i Norden är tillgången på vattenkraft. 2021 var ett torrt år och vattenmagasinen i både Norge och Sverige har varit under normal nivå. Vattenkraft producerar mycket el och när tillgången är begränsad har man varit tvungen att producera el med dyrare metoder. Ju mer väderkänslig elproduktion vi har, desto känsligare blir kraftsystemet för störningar: vid hård kyla är det ofta vindstilla, vilket i sin tur påverkar vindkraftsproduktionen, som varit låg de senaste månaderna. Mindre förändringar i efterfrågan eller elproduktionen medför därför större variationer i elpriserna.

En annan faktor till vår dyra el just nu är att Europa använder mycket naturgas för att generera el. Naturgaspriset har ökat sexfaldigt sedan våren 2021. Bakgrunden till det höga priset var låga naturgaslager i Europa efter en lång och kylig vinter och begränsningar i utbudet av naturgas från framför allt Ryssland. Även priset på kol och utsläppsrätter har ökat och allt detta återspeglas också i våra priser i Sverige.

Vad är skillnaden mellan elnätsföretag och elhandlare/elleverantör?

Elnätsföretaget äger och underhåller det lokala och konkreta elnätet – kablarna, ledningarna o.s.v. där du bor. Elhandelsföretaget, eller elleverantören, igen levererar den el du använder i din bostad. Du kan inte fritt välja elnätsföretag, eftersom denne har lokalt monopol, men elhandelsföretag väljer du själv. Detta betyder också att du kan få din elräkning av två olika avsändare.

Har ni miljömärkt el?

Ja. Du kan välja att få grön och förnybar el med 100 % vindkraft, vilket innebär att din el garanterat är hållbar. Det kostar oftast bara någon hundring extra om året.

Teckna online!

På webben tar det bara några minuter!

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.