Elområden i Sverige

Vad betyder elområde? Hur påverkar mitt elområde min elräkning? Och varför är elen billigare i Norrbotten än i Skåne? Se vår karta över olika elområden i Sverige och läs mer om varför elområden finns.

Elområden Sverige

Sverige delades in i elområden redan 2011. Orsaken till uppdelningen var att uppmuntra till investeringar i energiproduktion och kraftverk i södra Sverige där det finns ett underskott på el, samt understöda, förbättra och bygga ut överföringskapaciteten från norr. I norr finns det gott om vattenkraft, men eftersom det finns färre människor bosatta här, transporteras den mesta elen mot de södra delarna av landet där de flesta människorna är bosatta.

Kapacitetsbrist

På sina ställen finns det flaskhalsar i stamnätet, elnätet, via vilket elen leds hem till dig. Dessa flaskhalsar orsakar kapacitetsbrist. I Sverige är en stor del av elnätet byggt redan på 1920- och 1980-talet. Kapaciteten i elnätet räcker helt enkelt inte till längre i dagens läge när vi inte endast ska värma hus och laga mat, utan också behöver ladda mobiltelefoner, elbilar och surfa på internet.

Problemen som finns gällande utbyggandet av elnätet på alla nivåer (stamnät, regionnät och lokalnät) är helt enkelt att det går för långsamt; det behövs såväl planering som tillstånd och markuppköp för ledningarna måste ju dras genom någons mark – och allt detta borde ha skett redan.  

Uppdelningen i elområden är alltså inriktad på att förstärka elnätet, som måste tåla hög press och stora mängder av elöverföring, vilket innebär ständigt underhåll, förnyelse och reparationer av ledningarna. För att elen inte ska behöva transporteras flera hundratals mil, är det värt att bygga ut och producera mer el där det bor fler människor. Ju mer lokal produktion som finns, desto större kapacitet och mindre behov av transporterad el – och kanske någon dag lägre elpriser för konsumenterna i södra Sverige.

Läs mer om hur elmarknaden fungerar i Sverige

Regionala elprisskillnader mellan elområden

Ditt elpris beror direkt på ditt elområde. Bor du i Norrbotten (elområde 1) med mycket elproduktion betalar du sannolikt mindre för din el, än om du bor i södra Sverige (elområde 4) som har ett underskott på energiproduktion. De flesta svenskar, alltså alla som bor inom elområde 3, har ett elpris där mittemellan det riktigt höga eller låga. Fast när det blir vinter och torrt och kylan knäpper i knutarna, då stiger elpriset för alla elområden. Läs mer om aktuella elpriser

Elområden karta

På kartan ser du hur gränserna för de fyra olika elområdena går. Elförbrukningen i Sverige är som störst i storstadsregionerna Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län, vilka står för ca 40 % av all energiförbrukning.

Sverige är indelat i fyra elområden från norra till södra Sverige.

Elområde 1 (SE1)

Norra Sverige hör till elområde 1. Detta gäller för Norrbottens län och delar av Västerbottens län. Här finns den största delen av vattenkraften som produceras i Sverige.

Elområde 2 (SE2)

Elområde 2 igen täcker hela Jämtlands län och Västernorrlands län och delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.

I elområde 2 produceras vindkraft, som är Sveriges tredje största energikälla för elproduktion.

Elområde 3 (SE3)

Från Stockholm till Göteborg sträcker sig elområde 3 ut över största delen av Mellansverige och tar med Gotland på svängen ut till havs. Elområde 3 har högst elförbrukning av alla elområden, för majoriteten av landets befolkning bor här. Inom detta område produceras det kärnkraft, som dock sakta med säkert håller på att trappas ned till förmån för förnybar energi.

Elområde 3 inkluderar Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län ingår i området.

Elområde 4 (SE4)

Elområde 4 täcker hela södra Sverige fram till danska gränsen och hit hör också Öland. I södra Sverige står vindkraft för den största delen av elproduktion i området. I Skåne utnyttjas också geoenergi.

I elområde 4 ingår Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län och delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.

Frågor och svar om elområden

Vilket elområde tillhör jag?

På Svenska kraftnäts karta kan du enkelt kolla vilket elområde du tillhör.

nätområden.se

Varför kan jag inte välja fast pris i elområde 4 (december 2021)?

Det har blivit för dyrt att handla elavtal till fast elpris för elområde 4. Därför kan Lumo Energi just nu inte sälja tidsbundna fastprisavtal i elområde 4 till nya kunder. Det fasta elpriset på ett tidsbundet avtal blir för högt för kunderna och vi kan inte längre rekommendera ett dylikt avtal för kunder i elområde 4.

Teckna online!

På webben tar det bara några minuter!

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, aktivering av autogiro och elavtal …?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

08-43 737 858 [email protected]