Lumo Energi

Vad är rörligt pris?

Vad är rörligt pris?
Vad innebär ett rörligt elpris? Ett rörligt elpris är ett elavtal som följer prisnivån på den nordiska elbörsen Nord Pool. Ett rörligt elpris är i långa loppet statistiskt sett ett billigare alternativ.
 

Dagligt pris, marknadspris, rörligt pris, börspris, spotpris …

På elbörsen köper elhandlaren el till ett dagligt pris, spotpris, och säljer den sedan vidare till sina kunder. Inköpspriset för elen varierar beroende på utbud och efterfrågan och påverkar det pris som elhandlaren i sin tur tar ut av kunden – det är alltså ett rörligt pris som går upp och ner och fluktuerar varje timme och månad. Spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool är emellertid inte direkt detsamma som elpriset till konsumenten men det kan klassas som ett riktpris. Nord Pools spotpris inkluderar nämligen inte t.ex. skatter eller överföringspriser på elnät.

Vad är det som påverkar börspriset?

Spotpriset sätts timme för timme enligt utbud. Om det finns ett stort utbud av energi på marknaden, t.ex. det har varit en blåsig eller regnig höst, kommer spotpriset att falla omedelbart, men också tvärtom – om utbudet är svagare, stiger priset lätt. En kund som köper el till ett fast pris märker inte de stigande elpriserna, men drar inte heller nytta av de sjunkande elpriserna.

Ett rörligt elpris är ett bra val när du gillar att följa med svängarna på elbörsen.

Timme för timme eller månadsvis

Har du en elmätare som mäter och registrerar elförbrukningen på timbasis, kan du välja ett timbaserat elavtal. De flesta köper dock inte sin el till timpris utan till ett genomsnittligt månadspris. När din el faktureras månadsvis, utgörs elpriset av ett volymvägt månads­medelpris, vilket grundar sig på Nord Pools spotprisnoteringar för aktuellt elområde sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i samma elområde.

På både tim- och månadspriserna läggs ännu t.ex. fasta avgifter, påslag, möjliga myndighetskostnader och aktuell moms.

För- och nackdelar med ett elavtal som mäts timme för timme

Fördelen med ett timbaserat elavtal är att du faktiskt kan påverka dina elkostnader. Du sparar när t.ex. tvätten tvättas eller varmvattenberedaren är på (om du har elektrisk uppvärmning) under de timmar då timpriset är billigt. Men detta kräver att du aktivt följer med timpriset på elbörsen och har koll på när elen är billigt. Det lönar sig med andra ord inte att värma upp den elektriska bastun under de dyraste timmarna.

En nackdel igen är att om du inte aktivt övervakar elpriset kan din elräkning stiga snabbt. Ibland på vintern kan elpriset stiga drastiskt på bara några timmar. En sådan ökning återspeglas omedelbart i räkningen och höjer kostnaden för den el som används under dessa timmar. Så du måste vara aktiv själv och övervaka marknadspriset och vara medveten om din egen elanvändning.

Kommer elpriset att sjunka med tiden?

Ju fler elanvändare som sprider ut sin elförbrukning över de billigare timmarna, desto jämnare blir efterfrågan. Detta skapar i sin tur en större flexibilitet i efterfrågan, vilket i långa loppet skulle gynna både samhället och konsumenterna. Nämligen – om det höga priset fick hundratusentals konsumenter att flytta sin elförbrukning till billigare timmar, skulle det inte behöva byggas så mycket ny produktionskapacitet. På lång sikt återspeglas detta också i kundens plånbok, som ett genomsnittligt lägre elpris.

Utbyggnaden av vind- och solcellskraftverk ökar hela tiden och detta kommer också sannolikt att öka rörligheten i elpriserna per timme. Detta innebär att el i framtiden kommer att finnas tillgänglig då och då i stora mängder och billigt, vid andra tillfällen knappt och till ett dyrare pris.

Teckna elavtal

Fyll i ditt postnummer och se ditt elpris.

Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.