Lumo Energi

Vad är fast elpris?

Vad är fast elpris?
Vad innebär ett fast elpris? Ett fast elpris är ett elavtal som oftast har bindningstid och ett fastslaget elpris per kilowattimme, som inte ändrar under avtalstiden. När allting annat ständigt ändras omkring oss, är det skönt med ett elpris som är samma varje månad.
 

Lönar det sig att välja ett elavtal med fast elpris?

En fördel med ett fast elpris är att du har koll varje månad på hur mycket du ska betala för din energiförbrukning. Ett fast elpris betyder ett fast elpris per kilowattimme (kWh) för elen du använder – oberoende av om du förbrukar mycket eller litet eller om elpriserna på elbörsen går upp eller ner. Har du stora svängar i din förbrukning varierar självklart din elräkning i slutet av månaden, men generellt gör ett fast elpris att du enklare kan förutspå dina kostnader. 

Vad ingår i ett fast elpris?

I ett fast elpris ingår priset på el enligt elområde, elcertifikatavgift och avgifter till Svenska kraftnät. Övriga lagstadgade skatter såsom mervärdesskatt ingår också. Det som inte brukar ingå är elhandlarens månads- eller årsavgift. 

Hålls ett fast elpris faktiskt oförändrat genom hela avtalstiden?

Ett fast elpris fluktuerar inte, oavsett vad som händer på elbörsen – om priset stiger eller sjunker. Det enda som kan ändra på ditt fasta elpris är om lagstadgade skatter och övriga myndighetsavgifter justeras. Lumo Energi har dock ett elavtal Konstant Fast elpris utan bindningstid, där elpriset kan justeras med 2 månaders förvarning. 

Ett fast elpris är ett tryggt val när du inte orkar följa med svängarna på elbörsen.

Brytavgift, lösenavgift, ersättning …

När ett elavtal med fast pris är undertecknat gäller det fram tills att avtalstiden löper ut. Men om du av någon orsak vill bryta elavtalet under den pågående avtalstiden (t.ex. byte av elhandlare), måste du vanligen betala en brytavgift, eller lösenavgift som det också kallas. Brytavgiften varierar enligt elhandelsbolag och kan bli en stor summa. Det är med andra ord mer sällan värt att bryta ett elavtal, om det inte är verkligen nödvändigt. Läs alltid noggrant igenom avtalsvillkoren innan du tecknar ett elavtal, för i avtalsvillkoren framgår brytavgiftens storlek och hur den räknas.

Vid din definitiva avflyttning, enligt Skatteverkets definition, behöver du inte betala en brytavgift. Definitiv avflyttning innebär att du flyttar från lägenheten eller bostaden och folkbokför dig på annan ort. 

Vad händer när ett elavtal med fast elpris löper ut?

När ett tidsbestämt elavtal håller på att löpa ut, skickar elhandelsbolaget tidigast 90 och senast 60 dagar innan ett erbjudande om ett nytt elavtal till vid tidpunkten gällande elpris. Erbjudandet gäller oftast motsvarande elavtal som du haft tidigare. Då har du chans att antingen nappa på erbjudandet eller tacka nej och säga upp ditt elavtal. Gör du varken eller, övergår ditt fastprisavtal vanligen till ett elavtal med rörligt pris eller förnyas automatiskt till ett motsvarande fastprisavtal som du haft, men med sämre elpris. Det lönar sig med andra ord att aktivt göra ett val!

Märk! När du har en bindningstid, måste du alltså aktivt göra ett val när elavtalet löper ut, om du inte vill hamna på ett elavtal med kanske ofördelaktiga villkor.

 

Teckna avtal med fast pris

Välj ett bekymmersfritt elavtal med stabil elpris.

Läs mer och teckna

Teckna elavtal

Fyll i ditt postnummer och se ditt elpris.

Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.