Lumo Energi

Vad betyder ursprungsmärkning av el?

Vad betyder ursprungsmärkning av el?
Syftet med systemet för ursprungsgarantier för el är att främja möjligheten för elanvändare att välja el som produceras från förnybara energikällor – men märk att det utfärdas ursprungsgarantier för alla energikällor, oberoende av om de är förnybara eller inte.

 

Ursprungsmärkning

Alla elhandelsbolag är skyldiga enligt lag att informera sina kunder hur den levererade elen är producerad, d.v.s. om elhandlaren har valt att köpa någon specifik el som vindkraft, eller om de bara säljer den nordiska mixen och levererar den vidare. Elhandlarna måste också ange elens miljöpåverkan i gram per kilowattimme gällande koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall. Tanken bakom ursprungsmärkning är att slutkonsumentern lätt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt enklare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har haft på miljön.

Nordisk mix motsvarar all el som sålts på den nordiska elmarknaden.

Residualmix motsvarar den el på den nordiska elmarknaden, som inte sålts som miljömärkt. Residualmix är alltså den elproduktion som blir över när elhandlaren tagit kundernas miljöval i beaktande. Om du som kund inte har gjort ett aktivt miljöval vid val av el, köper du el från residualmixen.

 

Se varifån Lumo Energis el kommer

 

Ursprungsgarantier

Som elhandelsbolag kan vi inte garantera att du får just den el du köpt i ditt eluttag, men genom att köpa ursprungsgarantier ser vi till att köpa så mycket av din önskade el att det täcker din beräknade årsförbrukning.

Ursprungsgarantier (UG) garanterar helt enkelt ursprunget på el och är unika elektroniska dokument. Märk att ursprungsgarantier utfärdas för alla typer av elproduktion – inte endast för el som har producerats med förnybara energikällor.

Lagen om ursprungsgarantier gäller för elproducenter och elhandelsbolag. För varje producerad megawattimme (MWh) kan elproducenterna ansöka en garanti av staten. Denna ursprungsgaranti är ett bevis över vilken energikälla som använts för att producera energin.

Elhandelsbolaget köper sedan dessa ursprungsgarantier av elproducenterna i motsvarande mängd som de vill sälja till sina kunder.

När elhandelsbolaget har sålt den ursprungsgaranterade elen till sina kunder, annullerar de ursprungsgarantierna inom 12 månader. Annulleringen säkerställer att mängden såld el motsvarar mängden producerad el.

Var medveten om varifrån din energi kommer

Ursprungsmärkningen leder till större medvetenhet om varifrån elen kommer och produceras. När du vet ursprunget av elen du köper, är det också enklare för dig som konsument att göra ett medvetet val vilken energikälla du vill stödja för att bidra till en grönare framtid. När du väljer att köpa din energi från t.ex. vindkraft, tvingar du elhandelsbolaget att köpa ursprungsgarantier för vindkraft och bidrar samtidigt till utvecklingen av förnybar och fossilfri energiproduktion.  

Teckna rörligt elpris!

  • 0 kr örespåslag i ett år
  • 0 kr månadsavgift i ett år
  • Rabatt på elcertifikat
Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.