Lumo Energi

Termer för el och elavtal

Termer för el och elavtal
Nedan hittar du en liten ordlista, som tar upp och reder ut termer och begrepp som används inom energibranschen. 

 

Anläggnings-id

Anläggnings-ID eller anläggningsnummer är en unik kod som personifierar din elmätare. Koden består av 18 siffror och är samma för elmätaren oavsett vem som flyttar in och ut. Anläggnings-ID börjar alltid med 735 999. 

Anvisningspris, tills­vidare­pris

Det pris du betalar för din el om du inte har gjort något aktivt val av elhandlare. 

Brytavgift, lösen­avgift

Om du väljer att avsluta ditt tidsbundna elavtal före det löper ut hamnar du betala en brytavgift, också kallad lösenavgift. Brytavgiften är i princip en avgift för kontraktsbrott och varierar enligt elbolag. Lumo Energis brytavgift hittar du i avtalsvillkoren.

Effekt

Effekt är ett mått på hastigheten med vilken energi flödar och i elektriska system mäts den i watt (W). En watt el flödar med en hastighet av en joule per sekund i det metriska systemet; watt är alltså den hastighet med vilken elapparaterna använder energi.

Elbolag, elhandelsföretag, elhandlare, elleverantör, elförsäljare

Elhandelsföretaget är det företag du köper din el av. Du kan fritt välja elhandelsföretag. PS! Vad är dina kriterier för ett bra elbolag

Elcertifikat

Ett elcertifikat är ett av staten utfärdat bevis på att en MWh förnybar el har producerats enligt lagen om elcertifikat.

Elnätsbolag, nätbolag, nätleverantör

Elnätsföretaget står för infrastrukturen, det vill säga elledningar och kablar, som behövs för att distribuera elen hem till dig. Nätbolaget fakturerar överföring, abonnemang och energiskatt. Du kan inte välja nätbolag.

Elpris, elhandels­pris

Det pris du betalar för din el. Läs mer om hur elpriset sätts.

Energi­myndigheten

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen och skapar förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och verkar för såväl en effektiv energianvändning som för en trygg och uthållig energitillförsel.

Energi­råd­givnings­byrån

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger privatpersoner och småföretagare oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme.

Energiskatt

Nätbolaget driver in den statliga energiskatten, som tas ut på elkraft. Skatten fastställs av riksdagen och granskas årligen. Hur mycket energiskatt du betalar beror på var i Sverige du bor.

Fast pris

Fast eller bundet elpris innebär att du betalar ett bestämt pris för elen över en viss tid, utan risk för säsongsvariationer. Det som kan påverka priset är lagstadgade förändringar på elmarknaden som t.ex. elcertifikat och myndighetskostnader. Läs mer om fast pris eller teckna ett av våra elavtal med fast pris.

Fossilfri energi

Fossilfri energi är vind- och vattenkraft, sol- och bioenergi, geotermisk energi och energi från vågor och tidvattenrörelser samt kärnkraft. Fossilfri energi avger inga växthusgaser.

Fossil energi

Med fossil energi avses energi som produceras från icke förnybara energikällor som olja, naturgas eller kol.

Förnybar energi

Förnybar energi består av energikällor, som inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Förnybar energi är sol-, vind-, vatten- och bioenergi, geotermisk energi och energi från vågor och tidvattenrörelser

Hållbar energi

Hållbar energi är energi som produceras och används på ett sådant sätt att den tillgodoser nutidens behov utan att riskera kommande generationers förmåga att tillfredsställa sina behov. Läs mer om hållbar energi.

kWh

En kilowattimme (kWh) är ett mått på energi. 1 watt = 1000 kilowatt. Beräkna hur mycket energi en apparat förbrukar och multiplicera elapparatens effekt (omvandlat till kW) med användningstiden (h) (kWh). T.ex. En 100 watts glödlampa tar 10 timmar att förbruka 1 kWh energi, medan en 2 000 watts apparat använder 1 kWh på bara en halvtimme. Vet du hur mycket dina apparater hemma förbrukar?

Nord Pool

Nord Pool är en nordisk elbörs, där Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland är medlemmar. På elbörsen säljs och köps el.

Rörligt pris

Rörligt elpris innebär att priset följer utvecklingen på elbörsen Nord Pool och förändras varje månad. Det månatliga medelspotpriset på Nord Pool utgör basen för det rörliga priset. Läs mer om rörligt pris eller teckna vårt elavtal Kvick Rörligt pris.

Spotpris, börsel, marknads­pris

Spotpriset, eller det dagliga priset, sätts timme för timme baserat på utbud och efterfrågan. Se historiskt spotpris.

Teckna rörligt elpris!

  • 0 kr örespåslag i ett år
  • 0 kr månadsavgift i ett år
  • Rabatt på elcertifikat
Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.