Lumo Energi

Förnybara energikällor: Vindkraft

Förnybara energikällor: Vindkraft
Elproduktion från förnybara energikällor fortsatte att växa globalt under 2018 med en ökning på 450 terawattimmar (TWh) (eller 7 %) jämfört med tidigare år och svarade för mer än en fjärdedel av den totala elproduktionen i hela världen. Tillväxten i produktion från solvärme, vind och vatten svarade för 90 % av ökningen. I Sverige har vindkraft byggts ut och stod år 2019 redan för 12 % av all elproduktion.
 

Vindkraftens historia

Vindkraft har använts i tusentals år och segelbåten är en av de första ”uppfinningarna” som utnyttjar vindkraft. Perserna och kineserna byggde väderkvarnar och vattenpumpar, som utnyttjade vindkraft, redan kring 1000 e.Kr. 

Det första kända vindkraftverk som användes för att producera el byggdes 1887 i Glasgow i Skottland av professor James Blyth. Vindturbinen var 10 m hög och installerades i professorns trädgård. Vindturbinen användes för att ladda ackumulatorer som drev belysningen i huset, vilket gjorde det till den första stugan i världen som fick sin el från vindkraft. Dansken Poul la Cour utvecklade 1891 i Askov en experimentell vindturbin med fyra rotorblad som ligger som förebild till dagens vindturbiner. 

Vindkraft har funnits länge och har utnyttjats bl.a. för att mala säd.

Vindkraftens framsteg i Sverige

På 1970-talet steg oljepriset till skyarna och flera länder kände sig tvungna att hitta alternativa energikällor. Sverige deltog i vindkraftsutvecklingen med projekt på Näsudden i Gotland och i Maglarp i Skåne; båda vindkraftverken blev färdiga 1983. 1990-talet utgjorde en svacka i utvecklingen av vindkraft, men på 2000-talet blev klimatfrågorna igen aktuella och Lillgrund utanför Malmö är en av världens största havsbaserade parker än idag.

Ca 90 miljarder kronor har investerats i vindkraft sedan 2017, och det räknas att redan 2023 kommer mer än 30 % av den el vi förbrukar från vindkraft. I slutet av 2019 fanns det nästan 4 100 vindkraftverk i Sverige med en produktionskapacitet på knappa 9 000 MW. 

Hur fungerar vindkraft? 

Vind skapas när luft rör sig till följd av temperatur- och tryckskillnader i luftmassorna. Vindens kinetiska energi kan omvandlas till rotationsrörelse med hjälp av en vindturbins blad. Bladen roterar axeln, som är ansluten till en generator i maskinhuset (nacellen). I generatorn omvandlas rotationsenergin till elektricitet, som matas till en transformator och vidare till elnätet.

De flesta moderna vindkraftverk är trebladiga med horisontella axlar och deras rotorer vänder sig i tornet enligt vinden. Ju högre ett vindkraftverk är, desto bättre tar den emot vinden. De flesta torn är ca 90–120 meter höga, har en effekt på 3–5 MW och en turbindiameter på upp till rentav 140 meter. Ute till havs är tornen ofta ännu högre: turbindiameter kan vara upp till 220 m och producera 12 MW effekt. 

Vindkraft är en förnybar energikälla.

De bästa vindarna

Ett vindkraftverk kräver minst 4 m/s vind för att starta. Anläggningens kraft ökar snabbt när vindhastigheten ökar. Rotorbladen är vinklade för att fånga upp så mycket vind som möjligt och längre blad fångar upp mer vind. Optimal vindhastighet (märkeffekt) är ca 12–14 m/s. När vindens hastighet stiger till 20–25 m/s måste effekten begränsas så att vinden drar genom turbinen istället och rotorbladen vinkeljusteras aktivt. När vinden överskrider 25 m/s brukar vindkraftverken stängas ner för att undvika skador på anläggningen. 

Balanskraft

Vindkraftsproduktionen är inte konstant, utan varierar. Därför kan inte vindkraft vara den enda energikällan, utan behöver balanseras med annan elproduktion, t.ex. vattenkraft, för att för att jämna ut klyftan mellan förbrukning och produktion. Oavsett produktionsmetod måste elsystemet vara förberett för möjliga driftstopp. Då blir också vindstilla dagar, även om de är sällsynta i Sverige, inte ett problem. 

Återbetalning

Dagens och framtida vindkraftverk producerar mer elektricitet än de tidigare generationernas, tack vare de tekniska framstegen som skett. Ett vindkraftverk återbetalar sig redan på mindre än ett halvt år (till havs knappa 10 månader) även om kostnaderna för byggnation är höga. Vindkraftverket producerar ca 60 gånger mer energi än vad som krävts för tillverkningen samt installationen av det. Vindturbinerna är fullt automatiserade och arbetskraft behövs efter byggnation främst för reparation och underhåll av fel. Driftstiden för ett vindkraftverk är 20–30 år. 

Utbyggnaden av vindkraft ökar ständigt, fastän det delar åsikter.

Vindkraftens fördelar

Fördelarna med vindkraft är att vind är en förnybar energikälla som inte tar slut, samt att vindkraft är hållbar och i sig inte genererar utsläpp. Väderleken i Sverige är ypperlig för vindkraft, för det blåser mer i kallare klimat och det blåser mer på senhösten och vintern; då när vi behöver mer el än normalt. En mild höst- eller vinterstorm ger med andra ord gott om energi! 

Teckna rörligt elpris!

  • 0 kr örespåslag i ett år
  • 0 kr månadsavgift i ett år
  • Rabatt på elcertifikat
Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.