Lumo Energi

Förnybara energikällor: Solenergi

Förnybara energikällor: Solenergi
Solen skiner varje dag – även om vi inte ser den. Solsken är en outsinlig källa av energi; hållbar, ren och effektiv energi. Solenergi är ljus och värme från solen, och det är ingen ny uppfinning att utnyttja den. Solteknikens historia började redan 800 f. Kr. och fortsätter än idag.
 

Solenergins historia

Människan har utnyttjat solens värme för att varmvatten och att värma hus, t.ex. husen byggdes enligt väderstrecken så att de kunde optimera solvärmen. Senare kom man på hur glas och speglar kunde användas för att tända eldar. Idag har vi allting från byggnader som värms med solenergi och bilar som kör på solenergi. Hur kom vi hit?

Många uppfinnare och vetenskapsmän genom tiderna var intresserade av solenergi. På 1870-talet upptäcktes att selen reagerade med solljus och ledde elektricitet lättare, än endast genom värme. Men det var först 1905 som Albert Einstein klarade av att förklara vad det egentligen var som skedde mellan selen och solljus. Han fick Nobelpriset 1921 för sina texter om den fotoelektriska effekten.

Solceller som vi känner dem idag är dock tillverkade med kisel, inte selen. Grunden till dagens solceller lades 1954 på Bell-laboratoriet I USA av Daryl Chapin, Calvin Fuller och Gerald Pearson. De utvecklade den första solcellen som kunde konvertera tillräckligt mycket solenergi till elenergi för att driva småmaskiner.

I början användes solceller faktiskt främst i rymden och komponenterna var dyra, eftersom det krävdes mycket hög kvalité för att de skulle hålla i den utmanande omgivningen. Sakta men säkert började man utnyttja dem också på jorden.

Solljus

Solen är en extremt kraftfull energikälla och solljus är den överlägset största energikällan som når jorden. Solljusets intensitet på jordens yta är trots allt rätt låg, vilket beror främst på den enorma radiella spridningen av strålning från den avlägsna solen. En relativt liten ytterligare förlust beror på jordens atmosfär och moln, som absorberar eller sprider kring 50 % av det inkommande solljuset. Solljuset som når marken består av nästan 50 % synligt ljus, 45 % infraröd strålning och mindre mängder ultraviolett och andra former av elektromagnetisk strålning.

Terminologi

Solcell, eng. photovoltaic (PV), fotovoltaisk cell – fångar solens energi och omvandlar den till elektricitet.

Solfångare – fångar solens värme och utnyttjar den för att värma vatten i huset.

Solpanel – samlingsnamn för solceller och solfångare, hänvisar till panelerna som monteras på hustaket, oberoende av deras funktion.

Mikroproducent – om du har solceller, som producerar mer elektricitet än vad du kan använda, säljer du överskottet till ett elbolag och blir därmed en mikroproducent.

Hur fungerar en solcell?

Solceller kan utnyttjas för att generera elektricitet på både kommersiell nivå, t.ex. stora solparker, och för mindre solkraftverk, och på villor och sommarstugor. Solceller är också ett ypperligt sätt att få elektricitet till människor som inte har tillgång till det kommunala eller allmänna elnätet och är en bra lösning i bl.a. u-länder som har gott som solenergi.

En solcell är i princip en stor fotodiod som kombinerar två olika halvledarskikt.  Grundkomponenterna tillverkas av halvledarmaterial, som kisel, bor och fosfor med olika mängd elektroner. Kisel är det främsta ämnet i solceller, både för att det är lätt tillgängligt och effektivt. Halvledarmaterial är normalt isolerande, men börjar leda elektricitet när de träffas av solljuspartiklar (fotoner). Fotonerna har så mycket energi att de får elektronerna att slås loss från sina atomkärnor. När elektronerna flödar genom cellens olika skikt för att kompensera för elektronhål och överskott av elektroner på skikten, genererar de samtidigt elektricitet. Det är denna elektricitet som vi utnyttjar.

En solcell är vanligtvis 15 x 15 cm med en tjocklek av 0,1–0,4 mm. En enskild solcell producerar ca 0,5 W likström. Effekten i en solcell beror på dess ytstorlek och solens strålningseffekt. När man seriekopplar flera celler tillsammans i en solpanel, får man producerat önskad spänning och ström. Likströmmen från solpanelen leds genom en växelriktare (inverter) som omvandlar likström till växelström som sedan kan användas i byggnadens, eller villans, eget elnät. Läs mer om solceller.

Överloppsproduktionen går ut i det allmänna elnätet. Att lagra el för senare bruk är inte än så länge varken en ekonomisk eller lagringstekniskt enkel sak.

Kostnaden för att tillverka solpaneler har drastiskt gått ner under de senaste 10 åren. Solpaneler har en hållbarhetstid på ca 30 år och finns att få i flera färger och material.

Hur ser framtiden ut för solenergi?

I Sverige är solenergi en växande marknad, som ökar exponentiellt. Under 2020 är det beräknat att flera solparker ska bli färdiga med en uppskattad sammanlagd effekt på dryga 30 MW per år.

Den totala mängd solenergi som träffar jordytan är mycket större än världens nuvarande och förväntade energibehov. Om den utnyttjas på lämpligt sätt, har denna välspridda energikälla potentialen att tillgodose alla framtida energibehov.

Teckna rörligt elpris!

  • 0 kr örespåslag i ett år
  • 0 kr månadsavgift i ett år
  • Rabatt på elcertifikat
Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.