Lumo Energi

Förnybar och hållbar energi

Förnybar och hållbar energi
Nästan all vår dagliga verksamhet är beroende av energi för uppvärmning och nedkylning, strömförsörjning av enheter, matlagning och mycket mer. När vi använder förnybar och hållbar energi för denna verksamhet, kan vi hjälpa minska klimatförändringen.

 

Parisavtalet

Parisavtalet från 2015 har som mål att hålla höjningen av den globala medeltemperaturen till under 1,5° C, jämfört med förindustriella nivåer. Energiproduktion och -användning är den största källan till globala växthusgasutsläpp, vilket innebär att energisektorn – och dina val – är avgörande.

På EU-nivå är önskan att EU ska bli klimatneutralt senast 2050, medan Sveriges skarpa och ambitiösa klimatstrategi förväntar sig att Sverige ska uppnå netto noll-utsläpp redan 2045. Energiindustrin arbetar för att minska växthusutsläppen, som orsakas av energiproduktionen och utvecklar ny energiteknik med noll eller låga utsläpp hela tiden.

Nettobalans eller netto noll-utsläpp

Nettobalans innebär att den mängd koldioxid som släpps ut inte är större än den mängd som kan fångas upp genom det naturliga kretsloppet, eller genom artificiella lösningar som koldioxidlagring. Detta kallas ofta för netto noll-utsläpp.

Källa: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/12/fem-ar-med-parisavtalet/

 

Vad är förnybar energi?

Alla förnybara energikällor som sol-, vind-, geotermisk, vatten-, bio-, våg- och tidvattenkraft är – mer eller mindre – former av hållbar energi. Dessa energikällor har funnits i århundraden och finns så länge det finns liv på jorden. Förnybara energikällor har låg miljöpåverkan, är allmänt tillgängliga och fylls naturligt på.

 

Vad är hållbar energi?

Hållbar energi är energi som kan möta dagens växande efterfrågan, utan att kompromissa med efterfrågan från människorna som behöver energi i framtiden. Hållbar el hänvisar därför till energi som kan användas idag och som fortfarande är tillgängliga under årtionden och århundraden framöver.

 

Är all förnybar energi hållbar?

Förnyelsebar energi avser den energi som kommer från naturliga källor och processer som ständigt och naturligt fylls på under en mänsklig livstid. De bästa exemplen på påfyllningsbara och förnybara källor är sol och vind, som alltid finns, även om deras förmåga att producera energi beror på tid och väder.

Hållbar energi å andra sidan avser den energi som produceras och används på ett sätt som tillgodoser behoven hos nuvarande generationer, utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov. En hållbar energikälla måste upprätthållas under överskådlig framtid. T.ex. att fälla träd för produktion av biobränsle, som pellets, kan skada miljön, vilket gör processen ohållbar och mindre idealisk för framtida generationer. Om den förnybara energikällan, resursen, används snabbare än den kan återskapas blir den så småningom ohållbar.

All förnybar energi är inte nödvändigtvis hållbar energi.

 

Framtiden för förnybar energi

Förnybara energikällor växer snabbt med solenergi i centrum. Solceller är genomgående billigare än nya kol- eller gaseldade kraftverk i de flesta länder eftersom kostnaderna för solkraftverk har fallit rejält. Fastän vattenkraft fortfarande är den största förnybara energikällan, är det solenergi som växer mest, följt av land- och havsbaserad vindkraft.

"År 2025 kommer förnybara energikällor att bli den största källan till energiproduktion över hela världen och avsluta kolens fem decennier, som den bästa kraftleverantören", säger Dr Fatih Birol, Executive Director på IEA (International Energy Agency). "Då förväntas förnybar energi leverera en tredjedel av världens el – och dess totala kapacitet kommer att vara dubbelt så stor som Kinas hela kraftkapacitet idag."

Teckna rörligt elpris!

  • 0 kr örespåslag i ett år
  • 0 kr månadsavgift i ett år
  • Rabatt på elcertifikat
Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.