Lumo Energi

Energikällor

Energikällor
Det sägs att vi måste använda mer fossilfria energikällor för att bekämpa klimatförändringen. Men vad är en energikälla egentligen? Vad är en fossilfri energikälla och vilka energikällor används i Sverige?

 

Vilka energikällor används i Sverige?

Sverige är beroende av vattenkraft, som står för 45 % av Sveriges totala energiproduktion. På andra plats kommer kärnkraft med ca 30 %, på tredje vindkraft med ca 17 % och på fjärde plats konventionell värmekraft med ca 8 %.

Vindkraft är det energislag som byggs ut mest för tillfället. Det finns planer på stora vindparker uppe i norra Sverige och ute till havs i södra Sverige. Vindparkernas utbyggnad stöter dock på en del både politiskt och lokalt motstånd, vilket gör att det tar ännu en lång tid innan vindparkerna verkligen kan ersätta t.ex. kärnkraften som sakta men säkert körs ned i Sverige – trots att det finns en hel del anhängare av kärnkraft också, eftersom det är en stabil energiproduktionsform.

Solenergi och biomassa används även i viss utsträckning, och biomassa speciellt då vid kraftvärmeproduktionen. Solceller har blivit rätt populära och det är årligen fler och fler privatpersoner som låter installera solceller på sitt hustak. Nackdelen med solenergi i ett nordiskt land är förstås att solen inte skiner året runt, vilket påverkar energiproduktionen under vintermånaderna.

 

Vilka energikällor är fossilfria?

Vad innebär att en energikälla är fossilfri? Fossilfria energikällor är koldioxidneutrala energikällor; de bidrar med andra ord inte till växthuseffekten när de bränns för värme eller används för att producera el. Fossilfria energikällor är bl.a. vindkraft, vattenkraft och solenergi men också kärnkraft.

Kärnkraft är en fossilfri energikälla eftersom när ett kärnkraftverk är i gång, orsakar det i sig inte koldioxidutsläpp. Uran, som används för kärnkraft, är ett metalliskt grundämne, som separeras från berggrunden eller havsvatten. Uran i sig är inte ett fossilt bränsle, eftersom det inte är baserat på levande organismer och inte heller ”brinner” i samband med energiproduktion.

Problemet med kärnkraft är primärt att det är otroligt dyrt att bygga och att det behövs en säker förvaringsplats för det radioaktiva avfallet. Småskaliga kärnkraftverk är på tapeten just nu och intresset har ökat snabbt över hela världen. Men denna teknik finns inte ännu i kommersiell drift i Sverige, eftersom det saknas regelverk för ny kärnkraft samt att kostnaderna för byggnation trots allt är rätt höga.

Solceller har blivit allt mer populära och solenergi är också av de bästa förnybara energikällor som finns.

 

Förnybara energikällor vs icke förnybara energikällor

Förnybara energikällor utnyttjar hållbara naturresurser som solens strålar, vind och vatten för att skapa energi. Förnybara energikällor är fossilfria och bl.a. vindkraft, solkraft, vattenkraft, biomassa och biogas, luftvärmeenergi, geotermisk energi, våg- och tidvattenkraft är alla fossilfria energikällor.

Icke förnybara energikällor, vilka därmed också är ohållbara, är t.ex. fossila bränslen som olja, kol eller naturgas och uran. När vi en gång har använt slut dessa resurser, bildas det inte nytt stenkol eller ny olja utan flera miljoner års väntan – vilket ju inte är hållbart.

Dessa fossila bränslen, förutom uran, förorsakar koldioxidutsläpp under användning.

Sverige hör till de ledande länderna i världen när det gäller att utnyttja förnybara energikällor; de förnybara energikällor vi använder oss av för energiproduktion täcker nästan 60 procent av den slutliga energianvändningen. Sverige strävar till att bli det första fossilfria välfärdslandet och i den nationella klimatstrategin är målet att vi ska uppnå netto noll-utsläpp redan 2045.

Vågkraft utnyttjar energin som finns i havets rörelse och är en förnybar och fossilfri energikälla.

 

Hållbara energikällor

Hållbar energi innebär att vi använder oss av energikällor, som utöver att tillgodose vårt egna behov av energi inte heller riskerar att ta slut, utan att det finns kvar av dessa energikällor även för framtida generationer av människor. Hållbar energi kan användas om och om igen i ett evigt kretslopp.

 

Framtidens energiförbrukning

Energisektorn genomgår stora förändringar både globalt och i Sverige. Energiförbrukningen ökar samtidigt som klimatförändringarna tvingar de fossila bränslen att ersättas med andra renare energikällor. Det som behövs är energieffektivisering, energibesparing, nya former av energiproduktion och helt enkelt en förändring av hela energisystemet.

Sverige beräknas behöva öka energiproduktionen med ca 35 % mer fram till 2045, från ca 140 TWh till 190 TWh – eller rentav upptill 300–500 TWh beroende på hur och vem som räknar den uppskattade framtida elförbrukningen.

Vårt jobb som konsumenter är att lära oss att spara energi och hjälpa energisektorn att investera i förnybara resurser genom att t.ex. köpa miljövänlig el som 100 % vindkraft. Endast på detta sätt kan vi förhindra att förorenande bränslen och gaser skadar klimatet ytterligare.

Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.